Hur avslutar vi ett SBAB-konto?

Om ni önskar avsluta ert SBAB-konto – fyll i blanketten nedan och skicka in till oss via post. När kontot avslutas överförs kvarvarande saldo, inklusive upplupen ränta, till det föranmälda externa mottagarkontot.