Gäller insättningsgarantin på SBAB-konton?

Ja, våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.