Varför går det bara att öppna placeringskonto mellan klockan 8-18?

Eftersom räntan på placeringskontot beräknas utifrån marknadsräntan den dag som placeringen startas behöver kontot öppnas mellan klockan 8-18.