Varför behöver en till person signera öppnandet av ett placeringskonto?

Hur många personer som behöver signera ansökan beror på vilken typ av användare som öppnar placeringskontot.

  • En användare med administationsrätt ”Ensam” kan öppna placeringskonto direkt.
  • En användare med administrationsrätt ”Tillsammans med annan” kan ansöka om placeringskonto men för att kontot ska öppnas behöver en annan person i er organisation med obegränsad behörighet också signera ansökan.

    Bra att veta: Om flera användare ska signera ansökan måste alla signeringar ske mellan klockan 8-18 samma bankdag.