Vad händer när bindningstiden går ut?

När bindningstiden går ut avslutas placeringen automatiskt. Det sparade kapitalet och räntan förs över till ert SBAB-konto.