Hur beräknas räntan?

För samtliga bindningstider beräknas räntan på antal dagar på ett år med 365 dagar (skottår 366 dagar). Räntan beräknas från och med dagen då placeringen startas till förfallodagen.