Gäller insättningsgarantin på placeringskonton?

Ja, placeringskonton omfattas av insättningsgarantin.