Pantsättning – vad är det egentligen?

Styrelsen i en bostadsrättsförening har skyldighet att registrera inkomna meddelanden om pantsättning för medlemmarnas nya lån. Vissa föreningar låter en förvaltare sköta registreringen, andra sköter det själva. Oavsett hur just er förening har valt att göra är det bra att veta vad som gäller.

Se filmen som vänder sig till er som arbetar i styrelsen och som hanterar pantsättningar på egen hand.

Vad är en pantsättning?

När en medlem tar lån på sin bostadsrätt – oavsett om det är vid köp eller i samband med nya lån – så måste bostadsrätten pantsättas. Det är först när bostadsrättsföreningen har fått information om pantsättningen som denna blir giltig.

Styrelsens skyldighet

Styrelsen måste registrera alla pantsättningar i brf:ens lägenhetsregister. Styrelsen fyller i en blankett som innehåller information om vilken bostadsrätt som är pantsatt och vem som är långivare. Lägenhetsnumret är viktigt eftersom det tillsammans med namnet på er förening visar vilken bostadsrätt det är som är pantsatt.

Hantering av pantsättningar

Hur hanteringen fungerar kan skilja sig mellan olika föreningar och långivare. Här är en överblick:

  1. Brf:en får en skriftlig underrättelse av långivaren
  2. Brf:en kontrollerar uppgifterna så att allt stämmer
  3. Brf:en skriver in pantsättningen i sitt lägenhetsregister
  4. Brf:en fyller i underrättelsen, undertecknar och återsänder till långivaren

Tänk på!

  • En bostadsrättsförening är skyldig att notera pantsättningar i sitt register
  • Föreningen får inte neka en pantsättning
  • När pantsättningen inte längre behövs meddelar långivaren detta och brf:en kan stryka pantsättningen i registret
  • Lägenhetsnumret är det nummer som finns i brf:ens förteckning – inte Skatteverkets uppgifter för folkbokföring.