Vilka olika behörighetsnivåer finns?

SBAB erbjuder behörighetsnivåerna:

  • Obegränsad behörighet
  • Sparbehörighet
  • Lånbehörighet
  • Tittabehörighet


Det är endast möjligt att välja en behörighetsnivå per person. Behörigheten gäller tills den ändras eller återkallas. Endast användare med obegränsad behörighet förfogar över internetbankens samtliga funktioner.

Vid frågor om behörigheter och behörighetsnivåer, kontakta oss på 0771–45 30 30.