Hur fungerar behörigheter till internetbanken?

Internetbanken för företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kan vid behov användas av flera personer och ombud, som kan ges olika typer av behörigheter. Behöriga användare loggar in i internetbanken med sitt personliga BankID eller Mobilt BankID.

Den juridiska personen utser den eller de personer som ska ha behörighet och anger om behörigheten ska gälla enskilt eller tillsammans med annan behörig användare. För att få behörighet behöver personen:

  • Ha fyllt 18 år
  • Vara folkbokförd i Sverige
  • Inte ha en förvaltare
  • Inte vara i konkurs
  • Inte ha skyddade personuppgifter

Vid frågor om behörigheter och behörighetsnivåer, kontakta oss på 0771–45 30 30.