När kommer pengarna fram om vi gör en överföring till annat konto?

Om du gör en överföring till ett bankkonto utanför SBAB (det externa mottagarkontot som valts för att föra pengar till) och registrerar överföringen på en bankdag innan klockan 13.00 förs pengarna över till mottagarens bank samma dag.

Om du gör överföringen till externt mottagarkonto en bankdag efter kl. 13.00 eller en helgdag kommer pengarna fram nästa bankdag.