Kan vi föra över pengar till plusgirokonto?

Ja, om det förvalda externa mottagarkontot är ett plusgirokonto, går det att föra över pengar dit.