Hur sätter vi in pengar på vårt SBAB-konto?

Gör en överföring från konto i annan bank. Skriv hela kontonumret som pengarna ska föras över till, inkl. SBAB:s clearingnummer 9252 eller 9253.

Transaktionerna syns i vår internetbank och på de kontoutdrag som skickas ut kvartalsvis då det skett transaktioner på kontot. 

Det går inte att föra över pengar från eller till utlandet direkt med ert konto hos SBAB. Det ni kan göra är att först föra över pengar till ett konto i annan bank och därefter sätta in pengarna på ert SBAB-konto.