Kan engagemangsbeskedet skickas till vår revisor?

Ja, om det finns en fullmakt till revisorn eller om ni tidigare har skickat in ett medgivande till oss.

Om ni vill skicka in ett nytt medgivande till oss laddar ni ner och fyller i den här blanketten: