Att bilda bostadsrätts­förening

Det är många hyresgäster som funderar på möjligheten att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt. När fler i huset går i samma tankar kan processen sätta igång.

Men hur fungerar det och vad krävs för att bilda en bostadsrättsförening? Här får ni mer kunskap om både ombildning och finansiering.

Att bilda bostadsrättsförening är en process som kan ta tid och det är viktigt att få all den kunskap ni behöver. En ombildning från start till mål kan ta allt från 6 månader till några år. Vi finns med er under resans gång – både vid finansiering och det praktiska runt omkring.

 

Så här ser ombildningsprocessen ut i korthet

1. Möte med hyresgästerna

Vilka är intresserade av att ombilda? Första steget är att ta reda på om det finns ett intresse bland hyresgästerna att ombilda till bostadsrätter. Ett tips är att tidigt anlita en ombildningskonsult som berättar vad en ombildning innebär och som hjälper er med delar av processen. Många gånger kan det vara ett krav att ni har en ombildningskonsult vid finansiering. Konsulten brukar inte ta betalt förrän ombildningen genomförts.

2. Bli en bostadsrättsförening

När beslut om ombildning har tagits måste bostadsrättsföreningen registreras hos Bolagsverket. Eftersom det är föreningen som köper huset av hyresvärden måste registreringen vara gjord innan affären påbörjas. En förening måste bestå av minst tre medlemmar och ha en styrelse med minst tre personer.

3. Visa intresset för hyresvärden

När bostadsrättsföreningen är registrerad behöver ni lämna en intresseanmälan till hyresvärden för att undersöka om det finns möjlighet att ombilda. För att ombildning ska vara möjlig måste minst 2/3 av hyresgästerna visa intresse.

4. Värdera och besiktiga fastigheten

Om hyresvärden visar intresse för ombildning och vill sälja måste fastigheten värderas av en oberoende värderare samt teknisk besiktning göras. Detta hjälper ombildningskonsulten till med. När hyresvärden har lämnat ett erbjudande kan ni påbörja er ekonomiska plan för ombildningen.

5. Gör en ekonomisk plan

När det finns ett erbjudande att ta ställning till kan ni börja beräkna årsavgiften och månadskostnaden för respektive lägenhet. En ekonomisk plan innehåller även fakta om fastigheten, finansieringsplan, lägenhetsyta och rum per lägenhet samt årsavgift. Även här hjälper ombildningskonsulten till.

Läs mer om ekonomisk plan

6. Få planen granskad

När den ekonomiska planen är klar måste den granskas och intygas av förordnade intygsgivare från Boverket, där den sedan också ska registreras. Ni måste även bifoga ett besiktningsprotokoll över fastighetens skick och bedömda renoveringsbehov samt tids- och kostnadsplan.

Läs mer om och hitta intygsgivare

7. Finansiering

Nu är det dags att se över finansieringen. Hos oss får ni trygga lån anpassade efter er förening, men vi hjälper er också med viktiga frågeställningar under resans gång, granskar kalkylen och diskuterar låneupplägg samt erbjuder bra bolån till era medlemmar.

8. Köp fastigheten

Styrelsen kallar till köpstämma där två tredjedelar av hyresgästerna måste rösta för ett köp av fastigheten. Därefter kan fastighetsägaren och bostadsrättsföreningen skriva under ett köpekontrakt.
 

9. Ombildningen klar

Föreningen tecknar upplåtelseavtal med blivande bostadsrättsinnehavare och insatserna betalas. Därefter är ombildningen klar!


Finansiering vid ombildning till bostadsrättsförening

För oss är ombildning en helhet och vi sätter därför både förening och medlem i fokus. 

  • Medlemmar får erbjudande om lån när föreningen lägger lånen hos oss.
  • Er kundansvarige finns till hands för frågor eller rådgivning.  Det ska vara tryggt att ombilda och vi finns med er under hela processen vid allt från inledande diskussioner till placering av lån. 
  • Kunskap är en viktig del i vårt erbjudande och för att er förening ska få en så bra start som möjligt ger vi er styrelse möjlighet till att delta i aktuella seminarier kring t ex styrelseansvar, försäkringar, att ta del av ränteinformation, prognoser och mer därtill. 


Vill ni veta mer om finansiering vid ombildning?

Vi besöker gärna er förening och berättar om finansiering inför en ombildning och hur ombildningsaffären går till. Kontakta oss när ni har valt ombildningskonsult så berättar vi mer om ombildning.