Gröna investeringslån för hållbart boende

Lån för miljö- och energiförbättrande åtgärder, till riktigt bra ränta.

Fastigheter, lokaler och bostäder står för en stor del av den totala energianvändningen. Nu finns möjlighet för bostadsrättsföreningar att få Gröna investeringslån – ett lån till bra ränta för att genomföra miljöförbättrande åtgärder.

Det ska löna sig att energieffektivisera

När ni väljer vårt Gröna investeringslån får ni en starkare boendeekonomi och tillsammans bidrar vi till en bättre boendemiljö.

Energieffektiviserande åtgärder kan omfatta:

 • Tilläggsisolering av tak eller fasader
 • Fönsterbyte
 • Ventilation med energiåtervinning
 • Byte av värmekälla till fossilfritt alternativ
 • Byte av allmänbelysning till LED och tidsstyrning
 • Individuell mätningsutrustning av el eller vatten
 • Solceller
 • Bergvärme
 • Laddningsinfrastruktur
  - Laddstolpar elbil

Miljöförbättrande åtgärder kan omfatta:

 • Uppgradering till nybyggnadsnorm av ventilation
 • Utbyte av giftigt material (PCB, asbest)
 • Byte av tvättstugeutrustning till bättre energiklass

Ovanstående åtgärder ska genomföras i energibesparande och/eller miljöförbättrande syfte och enligt allmänt beprövade metoder.

Detta gäller för Gröna investeringslån

För att få Gröna investeringslån krävs att lånet kan godkännas vid sedvanlig kreditprövning och att lånet uppfyller kriterierna för miljöförbättring eller energieffektivisering. På begäran ska låntagaren kunna uppvisa underlag på utförd investering i enlighet med offert.