SBAB-konto med bra ränta

Just nu 0,30 % upp till 25 miljoner. Fria uttag, utan avgift eller bindningstid.

Bra ränta och många fördelar

Ett SBAB-konto är ett tryggt och bra sätt att placera överskottet på med riktigt bra ränta upp till 25 miljoner kronor – som mest får 150 Mkr placeras på kontot (se prislista för aktuella räntor). Dessutom är det fria uttag, ingen bindningstid och inga avgifter. Många fördelar helt enkelt. Man kan ha högst ett konto per företag, koncern eller förening. 

Så hanterar ni kontot

SBAB-kontot är enkelt att hantera både på webben och via telefon.

De personer ni väljer att ge behörighet kan själva nå kontot genom att logga in med BankID eller Mobilt BankID. På vår internetbank kan ni bland annat:

 • Göra överföringar
 • Se saldo och aktuella räntesatser
 • Öppna Placeringskonto​
 • Ta fram kontoutdrag
 • Ta fram engagemangsbesked
 • Lägga till och ta bort behörigheter

Så öppnar du kontot

Ansök om SBAB-konto genom att fylla i blanketten nedan. Se till att ansökan är undertecknad av firmatecknare och samt att övriga handlingar som krävs för att ansökan ska vara komplett är bifogade.

Skicka med kopia på:

 • Godkända ID-handlingar för de firmatecknare som undertecknar ansökan samt verklig huvudman. ID-handlingen ska även vidimeras av annan person än personen på ID-handlingen.
 • Kontoutdrag för externt mottagarkonto (max tre månader gammalt). Detta för att vi ska vara säkra att det externa mottagarkontot innehas av den som blir kontohavare hos SBAB.

Tänk också på att:

 • Ansökan är undertecknad av firmatecknare.
 • Läsa igenom de allmänna villkoren.

Skicka portofritt in blanketten med bifogade handlingar till:

SBAB
Svarspost 650 300 401
658 00 Karlstad

 

Bra att veta om SBAB-kontot

För SBAB-kontot justeras räntan fortlöpande vid förändringar av marknadsräntorna.

Om räntan:

 • Räntan beräknas från och med kalenderdagen efter insättningsdagen. Den beräknas på faktiskt antal dagar på ett år med 365 dagar.
 • På uttaget belopp räknas ränta till och med kalenderdagen före uttagsdagen.
 • Vid ränteändring beräknar SBAB räntan efter den nya räntesatsen från och med den dag ränteändringen träder i kraft.
 • Vi sätter in räntan på kontot den 31/12. Vi drar inte någon skatt.

  Övrig information:
 • Kontoutdrag skickas ut kvartalsvis om transaktioner gjorts på kontot sedan förra kontoutdraget.
 • Engagemangsbesked skickas ut i början av varje kalenderår
 • Man kan ha ett konto per företag/koncern eller förening
 • Följande får inte öppna SBAB-konto: Banker, Kreditmarknadsföretag, Värdepappersbolag, Försäkringsföretag, Återförsäkringsföretag, Understödsförening, Finansiella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, Värdepappersfond eller alternativ investeringsfond, Pensionsfond, Landsting, Kommuner eller Statliga myndigheter.
 • Personer med obegränsad behörighet kan lägga till och ta bort behörigheter på internetbanken.

  Ring oss på 0771-45 30 30 så berättar vi mer om SBAB-kontot och även andra alternativ för att spara – vårt Placeringskonto.

Konton kan endast öppnas av juridisk person som inte är sådant institut som anges i lagen om insättningsgaranti, för närvarande; bank, försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag, finansiellt institut eller sådant värdepappersföretag som har tillstånd till att ta emot medel på konto.

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.