illustration - placeringskonto för föreningar

Placeringskonto — Spara utan avgift och med bra ränta

Ett tryggt och bra sätt för föreningar att spara när ni vill binda pengarna. Utan avgift och med bra ränta.

  • Bra ränta, inga avgifter
  • Fast ränta på bindningstiderna 1, 2, 3, 4 och 5 år
  • Pengarna tryggade med insättningsgarantin

Placeringskonto — ett bra alternativ för större placeringar

Ett Placeringskonto är ett tryggt och bra sätt för föreningar att spara om ni kan binda pengarna, och ni väljer själva den bindningstid som passar er från 1 år till och med 5 år. Räntan bestäms utifrån marknadsräntan den dag som placeringen startas. Det innebär att ni i förväg vet hur stor avkastning ni kommer att få på kapitalet under den bindningstid ni valt.

Minsta placering är 40 000 kronor och som mest kan 50 000 000 kronor placeras per konto och dag. Dessutom är kontot helt utan avgifter och ger bra ränta.

I internetbanken kan ni bland annat öppna Placeringskonto och se saldo och aktuella räntesatser.

Öppna Placeringskonto

För att öppna ett Placeringskonto behöver ni först öppna ett SBAB-konto. Det belopp ni vill placera ska finnas på SBAB-kontot för att överföringen till Placeringskontot ska kunna genomföras. Person med obegränsad behörighet kan sedan öppna ett Placeringskonto genom att logga in i internetbanken.


2. Öppna Placeringskonto direkt i internetbanken

När ni har öppnat ett SBAB-konto, eller om ni redan har ett SBAB-konto, kan ni öppna ett Placeringskonto genom att logga in på ert SBAB-konto.

Aktuella räntor på vårt placeringskonto

Laddar räntor

Aktuell ränta per dagens datum. Placeringskontot är ett inlåningskonto med bunden ränta avsett för juridiska personer. Kontona kan endast öppnas av juridisk person som inte är sådant institut som anges i lagen om insättningsgaranti, för närvarande; bank, försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag, finansiellt institut eller sådant värdepappersföretag som har tillstånd till att ta emot medel på konto.

Våra konton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Vanliga frågor om vårt Placeringskonto

Hur fungerar placeringskontot?

För att öppna ett placeringskonto behöver ni först ha ett SBAB-konto. När ni har ett SBAB-konto kan en person med obegränsad behörighet öppna ett placeringskonto genom att logga in i internetbanken.

  • Beloppet ni vill placera måste finnas på ert SBAB-konto.
  • Minsta placeringen är 40 000 kronor och som mest kan 50 000 000 kronor placeras per konto och dag. Ni väljer själva bindningstid som passar er från 1 år till och med 5 år.

Hur binder vi pengarna på placeringskontot?

I samband med att ni öppnar placeringskontot väljer ni vilken summa ni vill placera och till vilken bindningstid. När ni signerar ansökan kommer pengarna föras över från ert SBAB-konto till ert nya placeringskonto där pengarna binds på tiden ni har valt.

Varför behöver en till person signera öppnandet av ett placeringskonto?

Hur många personer som behöver signera ansökan beror på vilken typ av användare som öppnar placeringskontot.

  • En användare med administationsrätt ”Ensam” kan öppna placeringskonto direkt.
  • En användare med administrationsrätt ”Tillsammans med annan” kan ansöka om placeringskonto men för att kontot ska öppnas behöver en annan person i er organisation med obegränsad behörighet också signera ansökan.

    Bra att veta: Om flera användare ska signera ansökan måste alla signeringar ske mellan klockan 8-18 samma bankdag.

Varför går det bara att öppna placeringskonto mellan klockan 8-18?

Eftersom räntan på placeringskontot beräknas utifrån marknadsräntan den dag som placeringen startas behöver kontot öppnas mellan klockan 8-18.

Kan vi sätta in mer pengar på placeringskontot i efterhand?

Nej, det är inte möjligt att föra över pengar till ett redan öppnat placeringskonto. Beloppet som sätts in från start på placeringskontot är beloppet som ni binder upp.

Hur beräknas räntan?

För samtliga bindningstider beräknas räntan på antal dagar på ett år med 365 dagar (skottår 366 dagar). Räntan beräknas från och med dagen då placeringen startas till förfallodagen.

När betalas räntan ut?

Räntan på er placering betalas ut en gång oavsett vilken bindningstid ni valde på kontot från början. Beloppet betalas ut på placeringskontots förfallodag och förs då över till ert SBAB-konto.

Vad händer när bindningstiden går ut?

När bindningstiden går ut avslutas placeringen automatiskt. Det sparade kapitalet och räntan förs över till ert SBAB-konto.

Kan vi avsluta placeringen i förtid?

Ja, det är möjligt. Om ni vill avsluta placeringen i förtid kontaktar ni vår kundservice via telefon eller via meddelande i internetbanken.

Tänk på: När en placering avslutas i förtid tillkommer en ersättning för ränteskillnad samt en avgift enligt våra allmänna villkor.

Gäller insättningsgarantin på placeringskonton?

Ja, placeringskonton omfattas av insättningsgarantin.