Spara

Prislista

SBAB-kontot är ett inlåningskonto med rörlig ränta avsett för juridiska personer. För kontot gäller begränsningen att det kan maximalt ha en behållning/saldo om 100 Mkr. För finansiella kunder gäller andra villkor.

Räntor per 20 december 2016

Beloppsintervall i SEK
Upp till 25 miljoner 0,40 %
25-50 miljoner 0,15 %
50-100 miljoner 0,05 %
Över 100 miljoner Ränta och villkor avtalas individuellt för konton med saldo överstigande 100 Mkr. Avgift utgår vid saldo över 100 Mkr, se ”Avgifter” nedan.

Avgifter

Konto Priser
Insättning på SBAB-konto 0 kr
Insättning på placeringskonto 0 kr
Avgift vid kontobehållning överstigande 100 Mkr på SBAB-konto. Om behållningen vid någon tidpunkt överstiger 100 Mkr tar SBAB ut en avgift om 1,5 % per år beräknad på det högsta belopp som överstiger 100 Mkr under innevarande kalendermånad om individuell överenskommelse om annat inte träffats. Avgiften beräknas och debiteras månadsvis, eller vid kontoavslut. 1,5 %
SBAB-konto. För juridisk person som är att betrakta som Finansiella Kund**, tar SBAB ut en månatlig avgift ut för vid var tid aktuell kontobehållning om 1,5 % per år beräknad på det högsta saldobeloppet under innevarande kalendermånad. Avgiften beräknas och debiteras månadsvis alternativt vid kontoavslut. Ingen ränta utgår på konto som har Finansiella Kunder som kontohavare. 1,5 %
Överföringar mellan konton hos SBAB (via inloggade sidorna och kundcenter) 0 kr
Kontoutdrag (Kvartalsvis) 0 kr
Avsluta SBAB-konto 0 kr
Avsluta placering på Placeringskonto i förtid 5 000 kr + RSE*
Betalningspåminnelseavgift 60 kr
Inloggade tjänster på sbab.se 0 kr

* Utöver avgift för förtida avslut av konto debiteras ränteskillnadsersättning (RSE) för det placerade beloppet på Placeringskontot.

** Se definition av finansiell kund