Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Spara

Prislista

SBAB-kontot är ett inlåningskonto med rörlig ränta avsett för juridiska personer. För kontot gäller begränsningen att det kan maximalt ha en behållning/saldo om 100 Mkr. För finansiella kunder gäller andra villkor.

Räntor per 24 april 2018

Beloppsintervall i SEK

 

Upp till 25 miljoner

0,35 %

25-50 miljoner

0,15 %

50-100 miljoner

0,05 %

Över 100 miljoner

Ränta och villkor avtalas individuellt för konton med saldo överstigande 100 Mkr. Avgift utgår vid saldo över 100 Mkr, se ”Avgifter” nedan.

Avgifter

KontoPriser
Insättning på SBAB-konto0 kr
Insättning på placeringskonto0 kr
Avgift vid kontobehållning överstigande 100 Mkr på SBAB-konto. Om behållningen vid någon tidpunkt överstiger 100 Mkr tar SBAB ut en avgift om 1,5 % per år beräknad på det högsta belopp som överstiger 100 Mkr under innevarande kalendermånad om individuell överenskommelse om annat inte träffats. Avgiften beräknas och debiteras månadsvis, eller vid kontoavslut. 1,5 %
SBAB-konto. För juridisk person som är att betrakta som Finansiella Kund**, tar SBAB ut en månatlig avgift ut för vid var tid aktuell kontobehållning om 1,5 % per år beräknad på det högsta saldobeloppet under innevarande kalendermånad. Avgiften beräknas och debiteras månadsvis alternativt vid kontoavslut. Ingen ränta utgår på konto som har Finansiella Kunder som kontohavare. 1,5 %
Överföringar mellan konton hos SBAB (via inloggade sidorna och kundcenter)0 kr
Kontoutdrag (Kvartalsvis)0 kr
Avsluta SBAB-konto0 kr
Avsluta placering på Placeringskonto i förtid5 000 kr + RSE*
Betalningspåminnelseavgift60 kr
Inloggade tjänster på sbab.se0 kr

* Utöver avgift för förtida avslut av konto debiteras ränteskillnadsersättning (RSE) för det placerade beloppet på Placeringskontot.

** Se definition av finansiell kund