Vad & varför?

För att kunna förändra måste vi förstå

Bostadsfrågan är grundläggande för så mycket – både i våra liv och för samhället i stort. Som bank är vi en av de aktörer som har stor möjlighet att påverka bostadsmarknaden, vilket även medför ett stort ansvar att bidra till en mer positiv utveckling.

Vi har bestämt oss. Vi vill verka för en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad.

För att lyckas med det behöver vi en djup förståelse för bostadsmarknaden, både på individ- och samhällsnivå. Hur tänker och känner svenskarna kring sitt hem och bostadsmarknaden? Vilka konsekvenser får den nutida bostadsmarknaden på en samhällelig nivå? Och vilka förändringar behöver komma till stånd för att skapa en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad?

Det är bara några av de frågor vi utforskat i vår studie som vi genomfört under vintern 2018/2019. På denna sida har vi samlat alla insikter vi fått från studien.

Från individnivå till samhällsnivå

Siten är uppdelad i två huvuddelar: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden.

I den första delen, Hemmet & Bostadsområdet, undersöker vi bostadsfrågan på mikronivå, det vill säga hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet.

I andra delen, Bostadsmarknaden, lyfter vi blicken och tittar på bostadsmarknaden utifrån ett makroperspektiv, där vi både belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad i framtiden.

Arbetet med studien har varit såväl spännande som tankeväckande och nu hoppas vi att du tycker detsamma om att ta del av resultatet.

Trevlig läsning!