Artikel 5

Synen på den
svenska bostadsmarknaden

Vad har svenskarna för bild av dagens bostadsmarknad? Inte särskilt positiv enligt vår undersökning. Bankerna upplevs generellt vara orsaken till bostadskrisen men det är de som hyr sin bostad som är allra mest negativa.

Mörk bild av bostadsmarknaden – framförallt bland de som hyr sitt boende

Vår undersökning visar att svenskarna har en dyster bild av den nutida bostadsmarknaden: hela sex av tio anser att vi befinner oss i en bostadskris. Bland de som hyr sin bostad är siffran ännu högre – mer än sju av tio av de som bor i hyresrätt anser att vi befinner oss i en bostadskris, jämfört med drygt hälften bland de som äger sin bostad. Dessutom anser dubbelt av de som hyr sin bostad att kontakter är avgörande för att få en bostad jämfört med bostadsägare – nästan en av fem, jämfört med en av tio. Bland de som bor i andra eller tredje hand är siffran ännu högre: drygt en av fyra av dessa anser att kontakter är avgörande för att få en bostad. Det finns med andra ord en ännu mörkare bild bland personer som hyr än den redan mörka bilden bland allmänheten.

Även bland de hushåll vi pratat med hade man en mörk bild av bostadsmarknaden. Flera beskrev den som ojämlik och exkluderande och att det är upprörande att ett på många sätt välfungerande och demokratiskt land inte lyckas med boendefrågan.

I dag byggs det för de som har pengar. Det borde vara mer tillgängligt för gemene man, det är bättre att man blandar olika typer av människor. Samtidigt känns det som att bostadsbolagen bara vill att det ska vara fina områden, och då vill man inte ha vissa typer människor där.

Kvinna, Hushåll #2

Det känns tråkigt att det ser ut som det gör. Det känns fel att ett land som Sverige som är ett av de rikaste länderna kan ha så många som bor på gatan. Hyrorna är så höga, jag förstår inte vem som ska ha råd att betala så mycket? Om kostnaderna var lägre hade jag inte behövt hyra ut svart, vilket jag gör idag.

Kvinna, Hushåll #8

Banker anses ansvariga för att åtgärda bostadskrisen, men är lägre eller högre krav bästa åtgärden?

När vi frågade svenska folket vem man anser har störst ansvar för att åtgärda bostadskrisen svarade flest att regering och riksdag bär ansvar, medan politiker på kommunalnivå hamnade på andra plats. Även banken anses bära ansvar för att åtgärda bostadskrisen, framförallt bland yngre personer och de som bor i bostadsrätt.

De som svarade att banker bär ansvar fick även med egna ord beskriva vad man anser att de bör göra för att åtgärda bostadskrisen. De öppna svaren (148 stycken) visar dels att frågan väcker starka känslor, men framförallt att det finns tydliga meningsskiljaktigheter: medan en del av bankerna bör sänka kraven på att ta bolån, anser andra att bankerna istället bör ta ansvar genom att ställa högre krav på låntagarna.

Några av de öppna svaren på frågan:

Du svarade att banker har ett ansvar att åtgärda bostadsmarknaden. Vad borde banker göra?

 • Det har varit för lätt att låna pengar till boende.
  Kvinna i 60-årsåldern

 • Inte vara så givmilda med bostadslån som de är idag.
  Kvinna i 50-årsåldern

 • Inte låna ut pengar helt ohämmat och därigenom driva upp priserna.
  Man i 40-årsålden

 • Sluta ställa så höga inkomstkrav. Det slår ut yngre från alla bostadsformer.
  Kvinnna i 40-årsåldern

 • Inte ställa sådana krav som de gör nu för att du ska få ett lån.
  Kvinna i 70-årsåldern

 • Underlätta för yngre att låna. Underlätta för pensionärer att ta lån med bostaden som säkerhet.
  Kvinna i 60-årsåldern

 • Inte ställa för höga krav för lån till privatpersoner.
  Kvinna i 30-årsåldern
 • Bostadsmarknaden
  i siffror

  61%

  anser att vi befinner oss i en bostadskris. Den siffran är 71 % av de som hyr sitt boende i första hand och 71 % av de som hyr sitt boende i andra eller tredje hand.

  19%

  asv de som hyr sin bostad i första hand och 26 % av de som hyr sin bostad i andra eller tredje hand anser att kontakter är avgörande för att få en bostad, jämfört med 10 % av de som äger sin bostad.

  Vilka anser du har störst ansvar för att åtgärda bostadskrisen?

  • Regering och riksdag
  • Politiker på regional nivå
  • Byggherrar
  • Fastighetsägare
  • Mäklare
  • Banker
  • Privatpersoner

  Nyckelinsikter

  Svenskarna har en mörk bild av bostadsmarknaden som upplevs vara såväl krisartad som exkluderande.

  Den negativa bilden är ännu starkare bland de som hyr sitt boende.

  Banker anses ansvariga för bostadskrisen, men på vilket sätt de ska åtgärda den skiljer sig åt – en del anser att bankerna ställer för höga krav på privatpersoner när det gäller bolån, medan andra istället menar att bankerna borde öka kraven.