SBAB presenterar:

Komma Hem
-rapporten.

Vilka konsekvenser får den nuvarande bostadsmarknaden på våra relationer, och på samhället i stort? Vilka är utmaningarna, och hur kan vi skapa en mer välfungerande, inkluderande och hållbar bostadsmarknad?

Det är bara några av de frågor vi utforskat i den studie som vi genomfört under vintern 2018/2019. Studien utgjordes av djupintervjuer med hushåll runtom i Sverige, en digital enkät bland 1500 svenskar, samt expertintervjuer.

På den här sidan har vi samlat alla de intressanta insikter vi fått från studien.

Texterna är uppdelade i två huvudområden: Hemmet & Bostadsområdet och Bostadsmarknaden.

I Hemmet & Bostadsområdet undersöker vi hur människor känner och tänker kring sitt hem, till exempel vad som skapar hemkänsla och vad som får oss att må bra i hemmet och närområdet.

I Bostadsmarknaden lyfter vi blicken och belyser nutida utmaningar och identifierar möjligheter för att skapa en mer hållbar bostadsmarknad.