Artikel 9

Hyr ut friggeboden,
lös bostadskrisen

I dag talas det om att vi blir mer öppna för att hyra ut delar av våra hem och våra fritidshus. De senaste åren har Skatteverket sett en 30-procentig ökning av antalet deklarerade privatuthyrningar[Källa]. Samtidigt visar vår undersökning att endast fyra procent av svenskarna hyr ut delar av sin bostad i dag. Vilka är de främsta barriärerna för att hyra ut och hur kan vi övervinna dem?

Behovet av (eget) space främsta hindret

När vi frågade varför man inte hyr ut delar av sin bostad var det vanligaste svaret att man anser att det skulle inkräkta på privatlivet. Det näst vanligaste svaret på frågan varför man inte hyr ut delar av sin bostad var att man inte har tillräckligt med plats. Samtidigt visar andra studier att drygt hälften av svenskarna har ett eller flera sovrum över som i dag exempelvis används som kontor eller hobbyrum. Kanske är det så att även de som svarat att de inte har tillräckligt med plats syftar på eget space?

Många vinster med att hyra ut

Det finns mycket att vinna på att öppna upp sitt hem – både för en själv och för samhället i stort. Att hyra ut kan bli en lönsam investering, en möjlighet att få pengar över till pensionen eller ett sätt att säkra ett framtida boende för ens barn. I det hushåll vi pratade med som hade ett attefallshus betalade man till exempel just nu utgifterna för bygget genom att hyra ut huset till en student som annars skulle ha svårt att utbilda sig på grund av bostadsbristen. Dessutom sågs attefallshuset som ett möjligt framtida boende för barnen när de blir stora nog att flytta hemifrån. Kort sagt, en riktigt win-win-situation.

Attefallshuset är som en trygghet och en investering. Antingen kan vi hyra ut det eller så blir det ett framtida boende för tonåringarna. Just nu hyr vi ut det för att täcka kostnaderna för bygget. Sen är det även bra ur ett socialt hållbart perspektiv, att se till att fler kan få boende.

Kvinna, Hushåll #1

Privatuthyrningsrådgivaren: "I Sverige ses man som udda om man hyr ut, det är emot normen"

En av de som arbetar för att fler privatpersoner ska hyra ut sina bostäder är Jakob E Saternus, rådgivare inom privatuthyrning. För ett par år sedan sa han upp sig från sitt jobb som logistikchef inom Försvarsmakten för att starta eget. I dag driver han tillsammans med sin fru Isabelle företaget Main Home, ett rådgivningsföretag som hjälper personer som vill hyra ut men inte vet hur de ska gå tillväga. Main Home hjälper till kring finansiering, skatteregler och planering av byggnation för privatuthyrning i din villa och engagerar sig även i att ge förslag på till exempel regelförändringar som de ser kan hjälpa denna del av bostadsmarknaden. Själv lever Jakob och Isabelle helt gratis på de intäkter de får genom sina tre uthyrningsbostäder.

Vilka riktar ni er till?

Vi finns såklart till för alla som är intresserade av att hyra ut. Men kanske extra mycket för de som skilt sig och kanske inte har råd med hela bostadskostnaden eller personer som snart ska pensionera sig och oroar sig för hur ekonomin ska gå ihop. Sen vill vi gärna hjälpa och inspirera egenföretagare och personer som drömmer om att starta eget. Privatuthyrning ger möjlighet att trappa ner på det ordinarie arbetet samtidigt som det kan finansiera en uppstart av ett nytt företag.

Vår undersökning visar att behovet av privatliv är en stor barriär för att hyra ut. Hur kan man hantera detta?

Nyckeln som vi har sett är att skapa avskildhet. Det är viktigt att visa på att man kan hyra ut utan att göra avkall på privatlivet. Därför jobbar vi med separata lägenheter, det är det vi ser som långsiktigt hållbart.

Förutom viljan till privatliv, varför tror du att privatuthyrning är så pass ovanligt i Sverige?

Kulturen i Sverige är inte sådan att man hyr ut, det är emot normen. När vi började hyra ut var folk skeptiska och kunde inte förstå varför. Det finns en idé om att man ska bo själv, och tar man in någon annan i sitt hem är man udda. I vissa sammanhang tittar grannen snett på en och tänker ”måste du hyra ut för att har råd att bo här?”. Många är nog också rädda, både för att hyra ut och att vara inneboende, alla har hört om dåliga hyresgäster och det finns en förlegad bild av ”hyrestanten” som kontrollerar sin inneboende. En annan barriär är att många saknar kunskap om vilka regler som gäller.

Hur kan byggföretag underlätta privatuthyrning?

Det finns jättemycket de kan göra. När man bygger nya fastigheter och villor kan man redan i planlösningsstadiet skapa boendelösningar som kan växa och krympa beroende på de boendes behov.

Vad kan banker göra för att öka incitamenten att hyra ut?

De behöver förändra sättet att se på uthyrning, räkna hyresintäkten som en inkomst samt skapa lån för att bygga för privatuthyrning. I dag kan du få ett billån hos vilken bank som helst, men att bygga för en extra uthyrning på tomten anses för riskfyllt. Ändå är bilköpet en garanterad förlustaffär, medan uthyrningen en hög avkastning även vid skäliga hyror, på grund av den gynnsamma beskattningen. Jag brukar även påminna bankmannen om att hen kan bli av med jobbet i dag, men att jag kan har en ny hyresgäst ikväll om jag vill. För att privatpersoner skall våga satsa och se nya möjligheter krävs en långsiktighet och trygghet. Fler behöver få se goda exempel ur olika synvinklar samt kunna lita på att investeringen är en bra affär både för hjärta och plånbok. Detta är något stat, kommun och banker kan jobba med tillsammans för att skapa en mer långsiktigt hållbar bostadsmarknad.

Privatuthyrning
i siffror

4%

Av svenskarna hyr ut delar av sin bostad i dag

47%

Svarar att de inte hyr ut för att de inte har tillräckligt med plats

56%

Svarar att de inte hyr ut för att det skulle inkräkta på ens privatliv

Inspirerande exempel
för ökad privatuthyrning

I andra länder har man sedan länge arbetat med att skapat incitament för att få fler privatpersoner att hyra ut. Norge har t.ex. generella skattelättnader för privatuthyrning, och i USA och Kanada har man genomfört juridiska förändringar som tillåter fler bostäder per fastighet och att garage kan byggas om till mindre bostäder, s.k. ”laneway houses” eller Accessory Dwelling Units, (ADU:s).

Även i Sverige har vi på senare tid kunnat se flera initiativ för att få fler privatpersoner att hyra ut. Här är några exempel:

Ett tak två generationer är en digital matchningstjänst där personer över 55 år på ett tryggt sätt kan hyra ut delar av sina boenden till studenter. Tjänsten försöker bland annat matcha två personer med liknande intressen. Partners är bland annat HSB Stockholm, PRO Stockholm som SPF Seniorerna Stockholm.

Hjärterum är ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Räddningsmission, Boplats Göteborg och Göteborgs Stad där man uppmuntrar göteborgare med ledigt boendeutrymme att hyra till nya göteborgare som flytt från ett annat land. Göteborgs Räddningsmission står formellt som hyresgäst.

"Vi har plats" är ett projekt i Staffanstorp för att hitta privatpersoner som kan tänka sig att hyra ut ett boende/en del av ett boende till nya kommuninvånare som anvisats till kommunen.

500 K står för 500 000 möjligheter och är ett utvecklingsprojekt initierat av Kod Arkitekter som syftar till att boende i villaområden skapar fler bostäder genom att utveckla, anpassa och dela sina byggnader och trädgårdar.

Homii är en app för tryggare andrahandsuthyrning. Genom att skapa en profil via Facebook kan de som vill hyra och de som vill hyra ut hitta varandra och se vilka gemensamma kontakter de har. Det skapar en ökad trygghet för båda parter, eftersom de kan stämma av med sina gemensamma bekanta om vem de ska ingå avtal med.

Qasa är digital plattform för uthyrning av bostäder, baserat på en matchningsalgoritm som bland annat bygger på närhet till jobb, skola och fritidsintressen. Qasa ingår även samarbeten med hyresrättsförvaltare för att matcha förstahandskontrakt med hyresgäster.

Nyckelinsikter

Behovet av privatliv och yta är de främsta hinder som svenskarna anger för att inte hyra ut.

Det finns många vinster för såväl privatekonomin som samhället i stort med att hyra ut, som många svenskar inte är medvetna om idag.

Runt om i landet sker flera spännande initiativ för att öka privatuthyrningen.