Hur bor de utomlands?

Så arbetar andra
länder för en mer
inkluderande bostads­marknad.

Runt om i världen finns en rad olika sätt att lösa befintliga problem och skapa en mer funktionell och inkluderande bostadsmarknad, både när det gäller ägda och hyrda bostäder. Här presenterar vi ett axplock av sätt som vi i Sverige kan inspireras av.

Europa

 • Danmark
  • En femtedel av bostäderna utgörs av så kallade allmänna bostäder. Nyproduktionen av dessa subventioneras av kommunerna och förmedlingen sker via kommuner och befintliga hyresgäster.
 • Nederländerna
  • Tre fjärdedelar av bostadsstocken utgörs av sociala bostäder och nyproduktionen av dessa stöttas genom kreditgarantier från den offentliga sektorn.
  • Förstagångsköpare kan söka stöd genom en oberoende stiftelse (SVN). Det är ett amorteringsfritt och räntefritt topplån under de första tre åren.
 • Tyskland
  • Kravställning på även privata bostadsutvecklare att en del av bostäderna ska vara sociala bostäder.
  • Subventionerad ränta vid köp av bostad, under förutsättning att man sparat i subventionerat bosparande.
 • Österrike
  • Österrike har Europas mest omfattande system av offentligt understött bostadsbyggande, där hela 80 procent av landets befolkning har möjlighet att söka en social bostad. Dessutom subventioneras cirka 80 procent av nyproduktionen på något sätt.
  • Subventionerad ränta vid köp av bostad, under förutsättning att man sparat i subventionerat bosparande.
  • De senaste åren har Wiens kommun utvecklat en ny form av kommunala lägenheter som kallas ”SMART”, och som är lite mindre än vanliga kommunala eller andra subventionerade hyreslägenheter. Lägenheterna är utvecklade särskilt för ensamstående föräldrar, par och äldre. Hälften av lägenheterna fördelas av kommunen efter behov och resten av byggföretagen.
 • Finland
  • Subventionerad ränta vid köp av bostad, under förutsättning att man sparat i subventionerat bosparande.
  • Omaksi-modellen – Innebär att man vid tillträde till bostaden betalar en bokningsavgift på sju procent av försäljningsvärdet. Under en efterföljande 20-årsperiod betalas sedan en hyra som täcker fastighetsägarens ränte- och amorteringskostnader. Efter den perioden äger köparen 72 procent.
  • Delägarbostad – Innebär att köparen initialt betalar mellan 10 och 20 procent av bostadens pris. Därefter bor man i bostaden och betalar hyra enligt en skälig hyresnivå i 5–12 år, beroende på avtalets utformning. Under den perioden är det möjligt att köpa fler andelar om det är avtalat med bostadsföretaget. När hyrestiden löper ut köper köparen resterande del av bostaden, som då blir en ägarbostad.
 • Norge
  • BoligSpar for Ungdom (BSU), ett subventionerat bosparande som motiverar unga att tidigt börja spara kapital till kontantinsats. Dessutom finns ett skatteincitament kopplat till BSU där en femtedel av det årligt sparade beloppet upp till 5 000 norska kronor kan dras av på skattedeklarationen. Beloppet som sparats kan användas till att köpa en bostad eller att betala av en existerande bostad.
 • Storbritannien
  • Help to Buy: ISA – Statligt sparprogram för förstagångsköpare. Genom att spara i ett Individual Savings Account som är direkt kopplat till ett bostadsköp kan man få en bonus från staten.
  • Help to Buy: Equity Loan – Statligt program där staten ger förmånliga mellanlån för köp av nybyggda bostäder, med syfte att göra nyproduktionsmarknaden tillgänlig för fler grupper. Köparen behöver ha fem procent i kontantinsats för att kunna delta i programmet, men kan sedan låna upp till 20 procent förmånligt av staten (40 procent i London). Resterande del lånas av en kommersiell bank. Priset på bostaden får maximalt vara 600 000 pund (cirka 7 miljoner kronor). Det statliga mellanlånet ska betalas tillbaka inom 25 år och under de första fem åren är det räntefritt. Därefter tillkommer en ränta om 1,75 procent som indexregleras varje år (Retail Price Index ökar cirka 6 procent årligen).
  • Shared ownership scheme – statligt program där hushållet kan köpa mellan 25 och 75 procent av bostaden till en början för att sedan gradvis öka sitt ägande. Den resterande del av bostaden som inte köpts får köparen betala hyra för. Tanken är att man successivt ska investera och till slut nå ett 100-procentigt ägande. Då har köparen också rätt att sälja bostaden, men byggföretaget har förköpsrätt.
  • Starter home scheme –200 000 nya bostäder som säljs till förstagångsköpare under 40 år med 20 procent rabatt på marknadspriset.
 • Ungern
  • Familjer som har eller planerar att bilda familj om minst tre barn har möjligheten att teckna ett statligt bolån på 10 miljoner forinter (cirka 320 000 kronor). Bolånet löper på 25 år och har en fast ränta på 3 procent, vilket är mer förmånligt än på den öppna marknaden.
 • Spanien
  • Subventionerade bostadslån för låginkomsttagare och som är riktade till köp av nyproduktion. Det finns ett antal kriterier som de ansökande måste uppfylla[Källa].

Övriga världen

 • Sydkorea
  • 2030 Youth Housing Program – program vars syfte är att öka incitamenten för privata bostadsutvecklare att bygga fler hyrda och ägda bostäder för bland annat unga, nyexaminerade, studenter. Stöder till exempel byggande av hyreshus med låg hyra, och ger förmånliga lån till byggare som incitament för dem att bygga. De som köper får förmånliga lån och det finns även lättnader avseende fastighetsskatten för bostäder som byggs inom programmet.
 • Australien
  • First Home Super Saver – förmånligt bostadssparande som är statligt understött kan fler personer få möjlighet att spara ihop det kapital som krävs på bostadsmarknaden. Det bygger också upp en vana och en kultur för den enskilda individen att spara. Nackdelarna som lyfts fram är att det kan missgynna de socioekonomiskt svagaste i samhället, på så sätt att instrumentet underlättar mer för dem som redan har det gott ställt och inte kommer de mest utsatta i samhället till gagn.
 • Kanada
  • Home Buyer’s Plan – program som gör det möjligt att ”låna av sig själv”, vilket innebär att förstagångsköpare kan göra ett uttag från sitt pensionssparande för att finansiera ett bostadsköp. Återbetalningen ska påbörjas två år efter att uttaget gjorts. Den lånade summan ska vara återbetald inom 15 år. Det tillkommer ingen ränta under den tiden och pengarna är också skattefria.
 • Argentina
  • Procrear – statligt initierat program som finansierar bostadsköp genom statliga subventioner från den nationella pensionsfonden. Detta program gör det möjligt att finansiera bostäder genom statliga subventioner på upp till 20 procent av det totala beloppet.