Artikel 1

Hem ljuva
hem

Hemmet spelar en central roll i våra liv. Oavsett vem du är finns ett behov av en stabil plats att bygga livet kring. När vi frågade svenskarna om hur man ser på hemmets betydelse, funktion och vad som får en att må bra hemma, blev det tydligt att mycket handlar om grundläggande mänskliga behov, snarare än extravaganser.

Hemmet = trygghet

Vår undersökning visar att hemmet är själva definitionen av trygghet. När vi ställde den öppna frågan om vad hemmet betyder, var just ”trygghet” det vanligast förekommande ordet. Även bland de hushåll vi intervjuade beskrevs möjligheten att känna sig trygg som en av de absolut viktigaste aspekterna med hemmet – för en del till och med viktigare än värme.

Mitt hem är min trygga plats där jag kan blicka ut på världen i lugn och ro. Det allra viktigaste med min bostad är att jag känner mig trygg. Trygghet känns viktigare än värme – jag skulle hellre frysa och vara trygg än känna att man måste vara på sin vakt.

Kvinna, Hushåll #6

Platsen där vi kan och vågar vara oss själva till 100 procent

Förutom att vara en plats där vi kan känna oss trygga visar vår undersökning att vår bostad är stället där vi kan koppla av och vara oss själva fullt ut. Störst andel – 35 procent – anser att hemmets viktigaste funktion är att det är en plats där man kan varva ner och ladda batterierna. Andelen som tycker detta är viktigt är extra hög bland de mellan 20 och 29 år – hela 42 procent i denna åldersgrupp anser att hemmets viktigaste funktion är att vara en plats där man kan varva ner och ladda batterierna. På frågan om vad som är den viktigaste faktorn för att må bra hemma svarade störst andel – 44 procent – att det är en plats där man kan vara sig själv.

Att hemmet är en plats där man kan koppla av och vara sig själv var tydligt även bland de hushåll vi pratat med. Hemmet beskrevs som en ”borg”, och en trygg och stabil plats i tillvaron, där man helt kan skärma av sig från omvärlden och vara sig själv helt och hållet.

Hela min uppväxt har vi flyttat jättemycket, därför är det en trygghet att ha ett fast hem. Det är så mycket som är föränderligt i omvärlden, med jobb och allt. Då blir hemmet som en borg.

Kvinna, Hushåll #1

Känslan när jag kliver över tröskeln är lättnad, en relief. Hemmet är en plats för kravlöshet, där man kan slänga av sig allt, både fysiskt och mentalt, andas ut och bara vara.

Kvinna, Hushåll #6

Resultaten säger en del om vår tid. För i en stressig och kravfylld vardag har hemmet kommit att spela en unik roll, eftersom det i princip är den enda plats där man kan komma ner i varv, slappna av helt och ”bara vara”.

Långsiktighet avgörande för trygghets- och hemkänsla

Den upplevda tryggheten, och även hemkänslan, är nära kopplad till långsiktighet – att veta att man kan bo kvar i sin bostad under en längre tid framöver: en av fyra svarade att en bostad inte känns lika mycket som ett hem om man inte kan bo kvar i den.

"När vi talar om trygghet och hemkänsla kopplas det ofta ihop till ägande – det finns en föreställning om att det enda sättet du kan känna dig trygg och skapa hemkänslor är om du äger din bostad, vilket inte alls stämmer. Däremot handlar det om att ha en grundtrygghet i att du vet att du inte kommer förlora ditt hyreskontrakt eller att du inte kommer behöva flytta."

Pernille Hagbert,
hållbarhetsforskare KTH

Vikten av långsiktighet blev tydlig även i intervjuerna med hushållen. De som bor i en bostad som man vet om att man behöver lämna inom en kortare framtid beskrev hur det skapade en inre oro att inte ha en fast plats att utgå från. Dessutom innebar kortsiktigheten att man inte ville lägga ner varken tid, kraft, känslor eller pengar på att på riktigt ”bo in” sig och skapa hemkänsla. Resultatet blev att man levde i en tillvaro som kändes provisorisk.

I och med att jag bor i ett rivningskontrakt tänker jag mycket på hur mycket kraft och pengar som är värt att investera, och jag vill heller inte engagera mig för mycket emotionellt. Vissa hem lägger man sin själ i, men här vill jag hålla en viss distans – jag vill inte att det ska bli för viktigt i och med att jag vet att det ska rivas.

Kvinna, Hushåll #5

Att leva i en resväska – tröttsamt och mentalt påfrestande

De negativa effekterna av bristen på långsiktighet och stabilitet var extra tydliga hos den unga kvinna som hyr ut sin studentbostad och istället bor hemma hos olika vänner. Hon beskrev livet i en resväska med ett ständigt hoppande mellan olika bostäder som både tidskrävande och mentalt påfrestande och att allt hon längtar efter är en fast bostad att slå sig ner i och känna ro.

Eftersom jag inte kommer bo kvar där jag bor nu om ett halvår vill jag inte engagera mig för mycket. Det känns provisoriskt. Jag ser fram emot något som känns mer som mitt, så jag kan skapa mitt hem på riktigt. En stabil plats som jag bestämmer själv över. Jag är trött på att flytta, det är tröttsamt och tidskrävande att behöva släpa sitt pick och pack mellan olika platser. Det kräver mycket planerande och pusslande.

Kvinna, Hushåll #8

Vikten av att göra hemmet till ”sitt”

En annan viktig faktor för att må bra och känna sig hemma i sin bostad är möjligheten att kunna påverka sin bostad. Drygt fyra av tio svenskar stämmer in i påståendet att man känner sig mer hemma i en bostad som man har gjort om/kunnat påverka. Även bland de hushåll vi intervjuade beskrevs möjligheten att kunna renovera, måla och inreda precis efter sitt eget behov och smak som avgörande för hemkänslan.

Hemkänsla är att man får göra om lite själv, med hjälp av färg och form – att man känner att det här är ”vi”.

Kvinna, Hushåll #1

Hemmets betydelse
i siffror

41%

känner sig mer hemma i en bostad som man har gjort om/kunnat påverka.

25%

aser att om man inte kan bo kvar i sin bostad känns den inte lika mycket som ett hem.

Vad är hemmets viktigaste funktion?

  • Att kunna varva ned och ladda batterierna
  • Att utöva mina intressen
  • Att kunna vara mig själv
  • Att umgås med vänner och familj
  • Att förvara mina saker
  • Att hemmet reflekterar mig och min person

Nyckelinsikter

För svenskarna är hemmet lika med trygghet.

Bostaden ses som en plats för nedvarvning, uppladdning och kravlöshet, snarare än ett skrytbygge eller ett sätt att manifestera sin identitet.

Hem- och trygghetskänslan hänger mycket samman med långsiktighet och att veta att man kan bo kvar i sin bostad under en längre period framöver.

Vetskapen om att man inte kan bo kvar i sitt hem under en längre period innebär att man inte engagerar sig lika mycket för att skapa hemkänsla, samtidigt som det kan skapa mycket oro och stress

En annan viktig faktor för hemkänslan är möjligheten att kunna påverka utformningen av bostaden – att göra hemmet till ”sitt”.