Artikel 6

Bostad, relationer
och självbild

Eftersom bostaden spelar en så central roll i våra liv påverkar vår boendeform dels hur vi ser på oss själva, men också våra livsval och relationer till varandra.

Bostaden väcker avund och påverkar självbilden

Med tanke på att vår bostad spelar en så pass viktig roll i våra liv är det inte konstigt att vi lätt jämför vår boendesituation med våra vänners. I en studie som vi genomförde 2016 svarade hela 44 procent av svenskarna att de har avundats hur någon annan bor. Bland de i åldern 20-29 år var siffran ännu högre – 64 procent av dessa svarade att de avundats någon annans bostad [Källa].

I dag tenderar ett fast boende betraktas som ett ”kvitto” på att man blivit vuxen. Avsaknaden av en fast bostad kan därför påverka ens självkänsla negativt. Detta blev extra tydligt i intervjun med ett av de hushåll vi intervjuade, en kvinnlig student som för att få in extrapengar hyr ut sitt studentboende svart, och istället bor hos sina vänner. En situation som leder till inre konflikter, och får en att känna sig ”efter” utifrån en samhällelig föreställning om var man ”borde” befinna sig i livet vid en viss ålder.

Jag kan ibland skämmas lite för att jag känner att jag är så pass gammal som jag är och har ett litet provisoriskt hem, det känns som man borde kommit längre än så. Jag är en person som vill göra saker rätt och korrekt, så det känns synd att jag måste hyra ut svart. Jag skulle skämmas om det kom fram.

Kvinna, Hushåll #8

Bostadssituationen påverkar våra relationer och familjebildande

Svårigheten att få bostad påverkar inte bara vår självbild, utan också våra livsval – på en rad olika sätt. I en tidigare undersökning som vi genomförde 2016 svarade drygt en av fem (21 procent) att de själva eller någon de känner har skjutit upp sin separation på grund av bostadssituationen [Källa]. I årets undersökning svarade nästan tre av tio kvinnor och hälften av de som bor i andra eller tredje hand att de inte skulle ha råd bo kvar i sin bostad om partnern inte längre skulle kunna bidra ekonomiskt. Detta innebär troligtvis att vissa stannar kvar i en relation trots att man inte trivs eller bor kvar tillsammans fastän man gjort slut, i brist på boendealternativ.

I årets undersökning fick vi bekräftat att folk, framförallt yngre, även skyndar på relationer på grund av boendet: en av fem bland de mellan 20 och 40 år svarade att de har flyttat ihop med en partner snabbare på grund av boendesituationen.

Dessutom visar vår undersökning att bostadssituationen hindrar familjebildande: nästan en av fem mellan 20 och 29 år svarar att de har låtit bli att skaffa barn på grund av boendesituation.

Boendeekonomen kommenterar: "Bostadsbristen påverkar separationsstatistiken"

Claudia Wörmann är SBAB:s boendeekonom. Hon har under många år svarat på privatpersoners funderingar och oro gällande bostadsfrågor och har därför en tydlig inblick i vilka negativa konsekvenser boendesituationen kan få på individen och relationer. Här ger hon sin kommentar på studiens resultat.

- Att flytta ihop för snabbt påverkar självklart separationsstatistiken. Sverige är det land i hela världen med flest separationer, varje år slutar cirka 30 000 äktenskap med skilsmässa, statistik för antalet samboskap som upphör saknas. Om fler unga hade möjlighet att bo i en egen bostad skulle de vänta med att flytta ihop och det skulle göra att separationsstatistiken sjönk. Jag är dessutom alldeles övertygad om att vissa skilsmässor blir senarelagda och i vissa fall inte blir av på grund av svårigheterna på bostadsmarknaden. Hur många som stannar kvar i en dysfunktionell relation eftersom man inte kan få tag på bostad kan man bara spekulera i, men insikten om att inte kunna bo kvar om ens partner bidrar ekonomiskt måste vara väldigt stressande på fler än ett sätt.

Unga är extra utsatta

Att unga drabbas extra hårt av bostadsbristen är väl känt. I en tidigare studie från 2018 där vi kartlade ungas förutsättningarna att köpa bostad i landets 20 största kommuner kunde vi konstatera att det för personer under 30 år inte räcker med en genomsnittslön för att köpa en bostadsrätt på 30 kvadratmeter i någon av Sveriges största städer[Källa]. Sedan de nya amorteringskraven införts har ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden försvårats ytterligare. Enligt beräkningar från Skanska har till exempel andelen unga mellan 25-35 år som kan köpa en etta i Stockholms län minskat med cirka 30 procent sedan amorteringskraven infördes[Källa].

I dag har drygt åtta av tio svenska kommuner bostadsbrist för unga, och sedan 1997 har andelen hemmaboende ökat med 60 procent. Konsekvenserna för detta har vi pekat på i en tidigare undersökning från 2016, där 29 procent av svenskarna svarade att de själva eller någon de känner till inte flyttat på grund av att barnen bor kvar hemma för länge[Källa]. Att allt fler unga bor hemma längre hindrar alltså rörligheten på bostadsmarknaden, något som det inom bostadsdebatten finns en samsyn kring är en förutsättning för en mer välfungerande bostadsmarknad.

I vår undersökning fick vi ännu en bekräftelse på att bostadsmarknaden drabbar de ungas livssituation och utvecklingsmöjligheter: cirka en av fem bland de mellan 20 och 40 år svarar att de låtit bli att söka utbildning, låtit bli att söka jobb eller låtit bli att ta ett jobb på grund av bostadssituationen.

Bostad, relationer
och självbild i siffror

23%

av 20-29-åringar och 21 % av 30-39-åringar har flyttat ihop med sin partner snabbare än annars på grund av bostadssituationen.

29%

av kvinnorna och 16 % av männen skulle inte ha råd att bo kvar i sin bostad om ens partner inte längre skulle kunna bidra ekonomiskt.

27%

av de som hyr sitt boende i första hand skulle inte ha råd att bo kvar i sin bostad om partnern inte längre skulle kunna bidra ekonomiskt. 50 % av de bor i andra eller tredje hand.

18%

av de mellan 20-29 år har låtit bli att skaffa barn på grund av bostadssituationen.

21%

av de mellan 20-29 år 18 % av 30-39 åringar har låtit bli att söka en utbildning på grund av bostadssituationen.

16%

av 20-29-åringar har låtit bli att tacka ja till en utbildningsplats på grund av bostadssituationen.

18%

av 20-29-åringar och 19 % av 30-39 åringar har låtit bli att söka jobb på grund av bostadssituationen.

19%

av de mellan 20 och 40 år har inte tagit ett jobb på grund av bostadssituationen.

Nyckelinsikter

Många jämför sin bostadssituation med sina bekantas, vilket kan leda till både avundsjuka och en negativ självbild om man upplever att man inte lyckas leva upp till föreställningar och normer om hur man ”borde” bo.

En stor del av svenskarna skyndar antingen på eller stannar kvar i relationer på grund av bostadssituationen.

Unga drabbas extra hårt av en dysfunktionell bostadsmarknad. En relativt stor andel låter till exempel bli att söka och/eller börja en utbildning eller ett jobb på grund av bostadssituationen.