Många sparar mycket

Många sparar mycket

Hushållens kontosparande slår ständigt nya rekord. Per sista december stod et drygt 1 600 miljarder kronor på kontona. Den offentliga statistiken säger tyvärr ingenting om sparandet är fördelat. Bakom totalsumman döljer sig förmodligen stora skillnader…
Svångrem, spenderbyxor och spargris

Svångrem, spenderbyxor och spargris

Svenska hushåll har ökat sitt sparande markant de senaste decennierna. Det tidiga 1990-talets svångrem byttes mot spenderbyxor under första halvan av 2000-talet, när realinkomsterna ökade. Efter finanskrisen verkar dock spenderbyxorna ha bytts mot en spargris…
Page 1 of 2