Många sparar mycket

Många sparar mycket

Hushållens kontosparande slår ständigt nya rekord. Per sista december stod et drygt 1 600 miljarder kronor på kontona. Den offentliga statistiken säger tyvärr ingenting om sparandet är fördelat. Bakom totalsumman döljer sig förmodligen stora skillnader…
Page 1 of 3