Riksbanken kan slappna av nu…

Riksbanken kan slappna av nu…

Även om det finns många osäkerhetsfaktorer, inte minst i omvärlden, så talar det mesta far att boräntorna har bottnat. Riksbanken kan slappna av och ta det lugnt, så länge kronan inte börjar förstärkas. Det låga inflationstrycket…
Ökad osäkerhet på räntemarknaden

Ökad osäkerhet på räntemarknaden

Finansmarknaderna har öppnat året rätt pessimistiska. Börserna har fallit, olje- och andra råvarupriser har fallit och räntorna på säkra placeringar har gått ned medan räntorna på mer riskabla placeringar stigit. Bakom ligger främst osäkerhet kring…
Riksbanken ändrar inte räntan…

Riksbanken ändrar inte räntan…

Riksbanken behöll räntan oförändrad på -0,35% och ändrade inte heller sin ränteprognos, räntebanan, vid sitt senaste möte. Vår prognos för bolåneräntorna påverkas inte nämnvärt av detta besked. Fortfarande är uppåttrycket lite högre än nedåttrycket på…