Ökad osäkerhet på räntemarknaden

Ökad osäkerhet på räntemarknaden

Finansmarknaderna har öppnat året rätt pessimistiska. Börserna har fallit, olje- och andra råvarupriser har fallit och räntorna på säkra placeringar har gått ned medan räntorna på mer riskabla placeringar stigit. Bakom ligger främst osäkerhet kring…