Fortsatt tryck på bostadsmarknaden

Fortsatt tryck på bostadsmarknaden

En stark ekonomi, ett kraftigt demografiskt tryck och historiskt låga boräntor innebär att bostadsefterfrågan är mycket stark. Samtidigt innebär flera år med lågt bostadsbyggande i kombination med regleringar och skatteregler som hämmar omsättning i det befintliga bostadsbeståndet att…
Bostadspriserna fortsätter stiga

Bostadspriserna fortsätter stiga

När effekterna av säsongsvariation tas bort visar dagens boprisstatistik att priserna överlag ökar. Däremot är ökningstakterna lägre än vad de var under 2015. I dag har Mäklarstatistik och Valueguard publicerat siffror över bostadsprisernas utveckling fram…
Page 1 of 3