Fortsatt tryck på bostadsmarknaden

Fortsatt tryck på bostadsmarknaden

En stark ekonomi, ett kraftigt demografiskt tryck och historiskt låga boräntor innebär att bostadsefterfrågan är mycket stark. Samtidigt innebär flera år med lågt bostadsbyggande i kombination med regleringar och skatteregler som hämmar omsättning i det befintliga bostadsbeståndet att…
Page 1 of 2