Fortsatt tryck på bostadsmarknaden

Fortsatt tryck på bostadsmarknaden

En stark ekonomi, ett kraftigt demografiskt tryck och historiskt låga boräntor innebär att bostadsefterfrågan är mycket stark. Samtidigt innebär flera år med lågt bostadsbyggande i kombination med regleringar och skatteregler som hämmar omsättning i det befintliga bostadsbeståndet att…
Bostadspriserna fortsätter stiga

Bostadspriserna fortsätter stiga

När effekterna av säsongsvariation tas bort visar dagens boprisstatistik att priserna överlag ökar. Däremot är ökningstakterna lägre än vad de var under 2015. I dag har Mäklarstatistik och Valueguard publicerat siffror över bostadsprisernas utveckling fram…
Har bostadsmarknaden börjat varva upp igen?

Har bostadsmarknaden börjat varva upp igen?

Det är inte lätt att försöka hänga med och helt greppa utvecklingen på bostadsmarknaden. Informationskällorna är många. Både SCB, Mäklarstatistik och Valueguard publicerar månatlig prisstatistik. SCB mäter bara småhuspriser och använder sig uteslutande av lagfartsdata.…
Page 1 of 4