1 av 3 vet inte att det finns bidrag att söka för att energieffektivisera sitt hus

Ett sätt att sänka sina elkostnader är att energieffektivisera sitt hus. Sedan juli i fjol finns det bidrag på upp till 60 000 kronor att söka för just detta. En möjlighet som få tycks känna till. Läs om du tillhör målgruppen och vilka möjligheter det i så fall ger och inte minst var du får mer information och hur du ansöker.


Enligt SBAB:s undersökning är 8 av 10 villaägare oroliga för att elpriserna ska bli höga även denna vinter. Ett sätt att sänka elförbrukningen är att energieffektivisera sitt hus. Men på grund av det ekonomiska läget har 40 procent av de som planerat att vidta en åtgärd med syfte att förbättra energiprestandan skjutit åtgärden på framtiden. När ekonomin är ansträngd kan det kännas minst sagt utmanande att samtidigt investera pengar i att sänka energiförbrukningen, även om det ofta vore väldigt lönsamt på sikt.

Sedan juli i fjol finns dock möjlighet att under vissa förutsättningar få bidrag på upp till 60 000 kr för att energieffektivisera sitt hus, vilket kan underlätta. Kände du inte till det? I så fall är du i gott sällskap. Enligt vår undersökning vet knappt en av tre om att stödet finns.

Nedan kan du läsa mer om stödet. Se om du tillhör målgruppen och vilka möjligheter det i så fall ger och inte minst var du får mer information och hur du ansöker.

1. Målgrupp

Det krävs att du äger huset och stadigvarande bor i det. Huset ska vara uppvärmt med el eller gas. Det är möjligt att få bidrag om det finns en värmepump installerad men den ska då vara äldre än 10 år. Bidrag går också att söka även om viss värme tillförs genom till exempel trivseleldning eller solenergi.

2. Stödet i korthet

Bidraget består av två delar. Den första delen handlar om värmesystemsåtgärder. Det vill säga installation av till exempel ett vattenburet värmedistributionssystem, anslutning till fjärrvärme eller installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump. Den andra delen handlar om klimatskärmsåtgärder. Det vill säga till exempel tilläggsisolering eller byte av fönster och dörrar.


3. Så mycket bidrag kan du få

Du kan få bidrag för upp till 50 procent av materialkostnaden som krävs för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. För att få del av bidraget för klimatskärmsåtgärder krävs också att du först fått stöd för värmesystemsåtgärder. Eftersom bidraget endast är för materialkostnader kan du kombinera det med ROT-avdrag för arbetskostnaderna. ROT-avdrag kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.


4. Mer information och ansökan

Boverkets hemsida finns mer detaljerad information om bidraget för energieffektivisering av småhus och det är via deras e-tjänst som ansökan sker. Det är dock Länsstyrelsen i respektive läns uppgift att besvara eventuella ytterligare frågor då det är Länsstyrelsensom sedan handlägger ansökan och beslutar om bidrag.

Publicerad: 22 januari, 2024

Läs också