Svagt stigande boräntor kan dämpa bostadspriserna framöver – men det blir ingen dramatik

 

Priserna på bostäder har – trots pandemi och ökande arbetslöshet – ökat kraftigt det senaste året och särskilt på villor. Stigande boräntor kan dock dämpa priserna något de kommande åren. Det blir dock ingen dramatik. Här ger SBAB:s chefsekonom Robert Boije sin syn på läget i svensk ekonomi, bostadspriserna och ränteutvecklingen.

Bostadspriserna väntas fortsätta att öka i år för att sedan sjunka tillbaka något

2020 blev ett mycket ovanligt år på den svenska bostadsmarknaden. Trots en av de värsta ekonomiska kriserna under ett enskilt år i svensk ekonomisk historia så ökade bostadspriserna kraftigt. Villapriserna mest. Som jag skrivit tidigare är troligen förklaringen till denna prisgång att många hushåll helt enkelt värderat upp boendet under året med corona i kombination med att annan konsumtion förhindrats eller sjunkit, till exempel resor och restaurangbesök. Att villapriserna ökade mer än på bostadsrätter förklaras av att efterfrågan på större bostadsyta ökat till följd av att många jobbar hemifrån. Denna trend i bostadspriserna har fortsatt i inledningen av detta år. Det är oerhört svårt att göra träffsäkra prognoser över bostadspriserna i rådande läge. Med den reservationen gör vi ändå bedömningen att bostadspriserna när 2021 summeras har stigit med 11 procent, eller kanske något mer. Vi tror att de sedan faller tillbaka något åren därefter i takt med att de lite längre bundna boräntorna ökar. Något dramatiskt prisfall på bostäder tror vi dock inte på.


Fortsatt låga boräntor överlag – men stigande räntor på längre bindningstider

Både den rörliga boräntan (3-månaders) och de bundna har historiskt sett varit mycket låga under en längre tid och förväntas förbli så under de närmaste åren. Vår bedömning är att Riksbanken höjer reporäntan vid halvårsskiftet 2023, vilket är ca ett år tidigare än Riksbankens bedömning. Därmed väntas också de rörliga boräntorna på bolånemarknaden i stort ligga kvar på nuvarande nivåer fram till dess. Även om de lite längre bundna räntorna också väntas förbli låga historiskt, bedömer vi att de nu ändå är på väg upp – om än i långsam takt. Vi ser just nu också en internationell trend med stigande långräntor.


Svensk BNP väntas växa med 3,3 procent i år

Efter den stora nedgången i svensk ekonomi förra året bedömer vi att BNP (bruttonationalprodukten) i år växer med 3,3 procent. BNP är värdet av alla varor och tjänster som produceras i Sverige. Nyinkommen statistik tyder också på en god ekonomisk start på året. Trots att BNP väntas öka tror vi att arbetslösheten fortsätter att öka under våren i kölvattnet av coronapandemin, till följd av fler konkurser men även den effekt pandemin haft på strukturomvandlingen (till exempel att butikshandel i viss mån ersätts med näthandel). En faktor som skulle kunna förhindra en uppgång i svensk ekonomi under året är omfattande spridning av mutationer av coronaviruset som vaccinerna inte skulle visa sig bita på. Så här långt finns dock inget som talar för ett sådant mer negativt scenario.


Läs mer och prenumerera

Vill du ha mer utförlig information om hur vi ser på läget i svensk ekonomi och bostadsmarknad, läs då gärna vårt senaste nummer av Bomarknadsnytt. Vill du ha mer information om vår prognos över boräntorna och vad som kan vara bra att beakta när du funderar på om och hur länge du i så fall ska binda boräntan, kan du läsa mer om det i vårt senaste nummer av Boräntenytt. Du kan också fritt prenumerera på nya nummer av dessa rapporter.


Nu ser vi fram emot en härlig sommar

Trots vissa kvarvarande osäkerhetsfaktorer finns nu sammanfattningsvis ändå goda skäl att se tiden an. Vi går nu i rask takt mot sommaren och alltfler vaccinerade mot Covid 19. Därmed förbättras inte bara läget i svensk ekonomi utan också möjligheterna att snart äntligen kunna umgås med nära och kära på ett normalt sett igen.

Ta hand om Er!

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB