Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Ska jag binda räntan eller inte?

Du som har bolån ställs då och då inför frågan om du ska binda eller inte binda räntan på dina bolån. Men vad är viktigt att tänka på inför ett sådant beslut?

Riksbanken meddelade 13 februari att de lämnar reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent. Samtidigt säger Riksbankens prognos att nästa höjning kan komma att ske under andra halvåret 2019, under förutsättning att konjunktur- och inflationsutsikterna står sig.

Om du vill vara säker på att du vet vilka boendekostnader du kommer att ha en tid framöver och vet med dig att du kommer att bo kvar i din befintliga bostad kan det vara ett bra läge att binda lånet eller delar av det. I dagsläget är det liten skillnad på den rörliga räntan och bindningstid på 1-2 år.

Om du har marginaler i din ekonomi och inte är beroende av att veta exakt hur stora dina boendekostnader blir framöver kan rörlig ränta vara ett bra alternativ. Då har du oftast den lägsta räntan banken erbjuder (i dagsläget samma ränta som en ettårig bindningstid) men den kan också röra sig uppåt i takt med att Riksbanken höjer reporäntan.

I slutändan handlar det till stor del om din personliga inställning till risk och hur stora marginaler du har i hushållets ekonomi.

Tänk på detta innan du bestämmer dig:

  • Det finns ingen garanti för att den rörliga räntan alltid ligger under de bundna räntorna.

  • Väljer du rörlig ränta kan din bolåneränta gå upp kraftigt om till exempel inflationen går upp.

  • En nackdel med att binda räntan på hela ditt lån eller alla lånedelar på samma räntebindningstid är att ränteläget kan vara högt på den kommande ränteändringsdagen.

  • Om du binder räntan på hela ditt lån eller alla lånedelar kan du bli sittande med en hög ränta på lånen när ränteläget går ned och förblir lågt under en längre period, så som har varit fallet under de allra senaste åren.

  • Du kan, beroende på rådande marknadsränta, komma att få betala ränteskillnadsersättning till banken om lånet måste lösas i förtid, till exempel i samband med en separation.

  • Ett alternativ till att helt välja rörligt eller binda är att välja olika räntebindningstid på olika delar av lånen. På så sätt sprider du riskerna.

Tillfälliga rabatter och räntetak

Vissa banker använder sig ofta av olika typer av ränterabatter. Dessa rabatter är ofta tillfälliga och det är därför viktigt att du räknar på om den bank som lockar med sådana rabatter också är det bästa valet för dig när rabatten upphör.

Vissa banker erbjuder rörlig ränta med räntetak. Det innebär att räntan följer med ner i räntenedgångar men vid ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket. För denna säkerhet får du dock betala en premie till banken.

Hur gör andra?

Under många år har en övervägande majoritet valt rörlig ränta. När nu många tror att den rörliga räntan är på väg upp och det just nu är historiskt sett små skillnader mellan den rörliga och de bundna räntorna har intresset för att binda räntan ökat. Än så länge är det dock fortfarande en stor majoritet som väljer rörlig ränta.

Publicerad: 1 november, 2018

Läs också