Ansök om amorteringslättnad för bolån

Information in English

Information in english

Vår ambition är att i absolut möjligaste mån hjälpa alla kunder. Det kan vara om du drabbats av inkomstbortfall eller om du av någon annan anledning är i behov av att tillfälligt pausa din amortering. Därför erbjuder vi dig som bolånekund hos oss möjlighet att ansöka om amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021.

Det innebär att du under den tiden enbart betalar räntekostnaderna på ditt bolån. Du ansöker enkelt om amorteringslättnad i internetbanken eller i appen.

För att få amorteringslättnad från och med aktuell månad behöver ansökan skickas in till oss senast den 10:e samma månad.

Varför är det bra att amortera?

För den som har möjlighet är det bra att amortera. Att amortera innebär att du betalar av på ditt lån vilket gör att lånet minskar och även dina räntekostnader, eftersom räntekostnaderna baseras på hur stort lån du har.

Hur fungerar amorteringslättnad?

Vem kan ansöka om amorteringslättnad?

Du, eller en eventuell medlåntagare, kan ansöka om amorteringslättnad. Det spelar ingen roll om du har rörlig eller bunden ränta på dina bolån.

Det behöver bara göras en ansökan per hushåll.

Bra att känna till när du ansöker

  • Amorteringslättnaden gäller på hela ditt bolåneengagemang, det vill säga samtliga dina bolån.
  • Samtliga personer som står som låntagare på lånen behöver vara överens och införstådda med förändringen.
  • Meddela oss om du vill återuppta din amortering innan din amorteringsfria period är över.
  • När perioden av amorteringslättnad har passerats kommer ditt bolån återgå till nuvarande amorteringstakt.
  • Du har möjlighet att ansöka om att pausa amorteringen på dina bolån fram till och med 31 augusti 2021.

För hur många månader kan jag ansöka om amorteringslättnad?

Du som har bolån hos oss har möjlighet att ansöka om att pausa amorteringen på dina bolån fram till och med 31 augusti 2021. Det skulle innebära att du under den tiden endast betalar räntekostnaderna på ditt bolån. I internetbanken och appen kan du välja att ansöka om detta. Vi ger dig ett svar inom några dagar.

Det kommer vara möjligt att ansöka om amorteringslättnad fram till och med 31 augusti 2021.

Om du tidigare har valt 3 eller 6 månaders amorteringslättnad kommer det finnas möjlighet att ansöka på nytt när dessa månader har passerat.

Jag är orolig för min privatekonomi med anledning av corona, kan jag pausa min amortering?

När blir min ansökan godkänd?

När vi godkänt din ansökan kommer vi att skicka ett meddelande till dig i internetbanken och SBAB-appen. Ett par dagar senare kommer du och din eventuella medlåntagare få en ny villkorsbilaga skickad till aktuell folkbokföringsadress, alternativt till din digitala brevlåda i Kivra.

Vad händer om mitt lån ska villkorsändras under perioden av amorteringslättnad?

Din period av amorteringslättnad påverkas inte om ditt lån ska villkorsändras. Om vi godkänner din ansökan om amorteringslättnad så godkänner vi för hela den period du ansökt för.

När vi har godkänt din ansökan kommer vi skicka ut en ny villkorsbilaga till dig. Om ditt lån ska villkorsändras under perioden av amorteringslättnad kommer det i villkorsbilagan framgå en kortare amorteringsfri period än du ansökt om, men din amorteringslättnad kommer fortsätta även efter villkorsändringsdagen.

Kan jag som ny kund ansöka om amorteringslättnad?

Möjligheten att ansöka om tillfällig amorteringslättnad kommer finnas för alla våra bolånekunder. För dig som har ett nytt bolån kommer möjligheten ansöka om tillfällig amorteringslättnad finnas i internetbanken eller appen efter att lånet är utbetalt.

Behöver jag betala dubbel amortering när min period av amorteringslättnad har passerat?

Nej, när din period av amorteringslättnad har passerat behöver du inte betala dubbel amortering. Om situationen kvarstår finns möjligheten att ansöka om amorteringslättnad igen, väljer du att inte ansökan om amorteringslättnad igen kommer lånet återgå till den befintliga amorteringstakten.

Kan jag förlänga min period av amorteringslättnad?

Om du tidigare har ansökt om amorteringslättnad för 3 eller 6 månader kommer det finnas möjlighet att ansöka på nytt när dessa månader har passerat. Det enda du behöver göra är att logga in i internetbanken eller appen och göra en ny ansökan.

Du har möjlighet att ansöka om att pausa amorteringen på dina bolån fram till och med 31 augusti 2021.

Kan jag förkorta eller avbryta min period av amorteringslättnad?

Om du vill förkorta perioden av amorteringslättnad, eller om du vill avbryta din amorteringslättnad helt, kan du göra det genom att skicka ett meddelande till oss via internetbanken eller appen.

Har du fler frågor med anledning av coronaviruset?

Här hittar du svar på vanliga frågor.