Om du har hörselskada eller behöver extra stöd

Du kan ringa oss genom att använda Post- och telestyrelsens tjänster:

Texttelefoni.se

Gör det möjligt för dig med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet eller talsvårigheter att ringa och ta emot samtal genom förmedlade trepartssamtal i realtid. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Teletal

En tjänst där du får stöd och hjälp i telefonsamtal. Lämplig för dig med kognitiv nedsättning eller minnessvårigheter. En tolk är med och ger stöd under telefonsamtalet.

Bildtelefoni.net

En tjänst för dig som använder svenskt teckenspråk och för personer som använder svenskt tal som vill ringa till varandra.