Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

GDPR – Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter 

Den 25 maj 2018 börjar en ny lag att gälla som påverkar alla företag och organisationer i hela EU/EES. Lagen heter Dataskyddsförordningen men kallas även GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, kommer att ersätta personuppgiftslagen.

Syftet med lagen är att företag får större krav på sig att hantera individers personuppgifter på ett säkert och lättillgängligt sätt. Den innehåller bland annat regler om hur personuppgifter ska behandlas, hur de ska lagras och individers rätt att enkelt få tillgång till de lagrade uppgifterna och ändra det som inte stämmer.

Kundernas rättigheter stärks

En stor och viktig del i det förbättrade skyddet för kunden är att företag och organisationer får större krav på sig hur personuppgifter får behandlas. De ska även vara tydliga med vilka personuppgifter de har om kunden, hur och varför de används.

Den nya förordningen omfattar bland annat

  • Registerutdrag. Du har på samma sätt som tidigare rätt att få information om vilka personuppgifter SBAB behandlar om dig. Detta kan numera inte bara begäras skriftligen med vanligt brev utan även på annat sätt, exempelvis via e-post. För att säkerställa att rätt person får uppgifterna måste banken kunna identifiera dig.
  • Dataportabilitet. En nyhet är att du kan begära att få ut en elektronisk kopia som visar vilka personuppgifter du har lämnat till banken och som banken behandlar elektroniskt.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade och även komplettera om personuppgifterna är ofullständiga.
  • Direktreklamspärr. Du kan även i fortsättningen anmäla om du inte vill få direktmarknadsföring från SBAB. Kontakta oss för att få information om hur detta kan göras enklast.

 

SBAB har utsett en särskilt ansvarig person (dataskyddsombud)

På SBAB värnar vi om din integritet och har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Ditt förtroende för hur vi samlar in och hanterar uppgifter om dig är viktigt för oss. SBAB behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål.

För mer detaljerad information om hur dina personuppgifter behandlas, besök sbab.se/personuppgiftsbehandling. När nya Dataskyddsförordningen/GDPR börjar att gälla kommer informationen om behandling av personuppgifter att uppdateras.

Du kan också kontakta SBAB på telefon 0771-45 30 00, e-post dataskydd@sbab.se eller skicka brev till SBAB, Att: Dataskydd, Box 1012, 651 15 Karlstad.