Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Frågor och svar

Hur går det till att låna hos SBAB?

Du gör en ansökan om lånelöfte direkt här på sbab.se. När du hittat boendet du vill ha skickar du oss objektsbeskrivning och köpekontrakt. Ditt lånelöfte görs då om till en ansökan.

Om du redan vet vilken bostad du ska köpa kan du ansöka om lån direkt. Du behöver då skicka in objektsbeskrivning och köpekontrakt så snart som möjligt. Vi tar ett kreditbeslut och kontaktar dig med slutligt besked. Då pratar vi även om hur tillträdet går till och hur pengarna kommer att betalas ut.

Observera att köpet måste förmedlas av en mäklare för att SBAB ska bevilja lån.

Hur ansöker jag om lånelöfte?

Ansök om lånelöfte på sbab.se och få ett snabbt svar. Lånelöftet gäller vanligtvis i tre månader, men med anledning av ny lagstiftning gällande skärpt amorteringskrav, som träder i kraft 1 mars 2018, så sträcker sig giltighetstiden för ett lånelöfte som längst till 28 februari 2018.

När du söker lånelöfte kan det vara bra att lämna utrymme för eventuell budgivning. När du sedan går vidare för att göra en ansökan om lån behöver du inte nyttja hela det belopp du sökt lånelöfte för.

För att SBAB ska kunna hjälpa till med finansieringen måste köpet förmedlas av en mäklare.

Vilka handlingar behöver SBAB vid en kreditprövning?

Innan vi kan göra en fullständig kreditprövning i samband med köp av ny bostad behöver vi få in:

  • Påskrivet köpekontrakt
  • Objektsbeskrivning
  • Föreningens senaste årsredovisning (om du ska köpa bostadsrätt)

Observera att vi efter utförd kreditprövning kan behöva kompletterande handlingar.

Kan jag låna till handpenningen?

Vi hjälper dig med lånet till handpenningen när du köper ett nytt boende. Handpenningslånet betalas tillbaka vid tillträdesdagen. Löptiden för lånet är max sex månader och det förfaller på tillträdesdagen för den bostad du köper. Om köpet inte genomförs förfaller handpenningslånet.

För att få ett handpenningslån måste du ha undertecknat ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal för den bostad du tänker köpa. Köpet av den nya bostaden måste vara förmedlat av en mäklare. Vi betalar endast ut handpenningslånet till ett spärrat klientmedelskonto hos mäklaren. Du måste även lägga lånet för den nya bostaden hos SBAB.

Kan jag köpa innan jag sålt nuvarande bostad?

Ansök om ett överbryggningslån. Det här lånet kan du använda när tillträdesdagen för ditt nya boende är före försäljningsdagen av ditt befintliga boende.

Löptiden för lånet är max tre månader och det förfaller på tillträdesdagen för det objekt du säljer. Om försäljningen av ditt boende inte genomförs förfaller överbryggningslånet.

För att få ett överbryggningslån måste du ha undertecknat ett köpekontrakt eller överlåtelseavtal både för den bostad du köper och den du säljer. Köpet av den nya bostaden och försäljningen av ditt befintliga boende måste vara förmedlat av en mäklare. Du måste även lägga lånet i den nya bostaden hos SBAB.

Vilka belåningsgränser gäller hos SBAB?

Om du lägger alla dina bolån hos oss kan vi erbjuda lån upp till 85 % av marknadsvärdet på villan, bostadsrätten eller fritidshuset. Om du inte lägger alla dina bolån hos oss erbjuder vi lån upp till 75 % av marknadsvärdet. Observera att du måste lägga alla lånen hos oss om du belånar en bostadsrätt.

Vilka villkor finns för att godkänna mig som låntagare?

De grundläggande villkoren är att du ska ha en tillsvidareanställning och inte ha några betalningsanmärkningar. Sedan måste din ekonomi klara av den boendekalkyl vi gör i samband med kreditprövningen.

Kan jag låna hos SBAB om jag inte har fast anställning?

För att svara på frågan behöver vi göra en manuell bedömning av din inkomst. Ring oss på 0771-45 30 00, så hjälper vi dig.

Kan jag låna hos SBAB vid privatköp?

Nej, SBAB beviljar enbart lån till köp som förmedlas av mäklare.

Hur stor kontantinsats behöver jag betala?

När du köper ny bostad eller ett fritidshus är det allmänt vedertaget att handpenningen är 10 procent av köpeskillingen. Vi kan erbjuda bolån upp till 85 procent av bostadens värde. Det innebär att du behöver en kontant insats på minst 15 procent. Kontakta oss gärna för att prata mer om hur ditt totala lånebehov ser ut.

I samband med att du ansöker om lån för att köpa ny bostad kan du även ansöka om handpenningslån och överbryggningslån.

Kan jag låna hos SBAB när jag köper en lägenhet i en oäkta bostadsrättsförening?

SBAB kan bevilja lån efter att vi godkänt bostadsrättsföreningen. Kontakta oss på telefon 0771-45 30 00 så går vi igenom föreningens ekonomi. Det är bra om du har bostadsrättsföreningens årsredovisning och objektsbeskrivningen på den lägenhet du är intresserad av när du ringer oss.

Vad är en oäkta bostadsrättsförening?

En oäkta bostadsrättsförening har inte en tillräckligt stor andel av lägenheterna som hyrs ut till de egna medlemmarna. Delar av fastigheten kan t.ex. hyras ut till företag. En oäkta bostadsrättsförening har inte samma skatteregler som en äkta bostadsrättsförening.

Kan jag låna hos SBAB när jag köper en lägenhet i en bostadsförening?

Ja, SBAB kan bevilja lån efter att vi godkänt bostadsföreningen. Kontakta oss på telefon 0771-45 30 00 så går vi igenom föreningens ekonomi. Det är bra om du har bostadsföreningens årsredovisning och objektsbeskrivningen på den lägenhet du är intresserad av när du ringer oss.

Vad är en bostadsförening?

En bostadsförening är en äldre bostadsföreningsform som inte får nybildas idag. Bostadsföreningar lyder under lagen om ekonomiska föreningar och föreningens stadgar, men inte automatiskt under bostadsrättslagen.

Vilka lånehandlingar behöver skickas in till SBAB inför utbetalning?

För att vi ska kunna betala ut ett lån behöver du underteckna de lånehandlingar som du fått från SBAB och skicka in dem i retur. Du behöver även bifoga en kopia av giltig id-handling för alla låntagare.

När behöver SBAB ha lånehandlingarna inför mitt bostadsköp?

Vi behöver ha dina undertecknade handlingar i retur senast 4 bankdagar innan tillträdesdagen.

När fastställs räntan på mitt lån?

Din ränta sätts på utbetalningsdagen.

Hur och när betalar jag in kontantinsatsen?

Din kontantinsats sätts in på ditt konto i SBAB. Har du inget konto sedan tidigare kan du öppna det här med BankID. Om du öppnar ett nytt konto är det viktigt att alla blivande låntagare står med på kontot. Vi behöver ha din insättning tillhanda senast 7 dagar innan tillträdesdagen.

Erbjuder SBAB byggnadskreditiv?

Hos SBAB kan byggnadskreditiv slutplaceras när du har färdigställt och slutbesiktigat din bostad. SBAB löser ditt byggnadskreditiv den dag du flyttar in och lägger då upp ett bolån med din bostad som säkerhet.

Kan jag låna till en bostad utomlands?

Nej, vi kan inte finansiera bostäder i utlandet, endast i Sverige.

Vem ska mäklaren kontakta inför tillträdet?

Bokning av tillträdestid gör mäklaren i första hand per telefon 054-17 57 50. Det går också bra att mejla till utbetalningsgruppen@sbab.se.

Läs mer om vad vi behöver från dig som mäklare här.

 

Hur mycket får jag låna?

Hur mycket du kan låna beror dels på marknadsvärdet på din villa, bostadsrätt eller ditt fritidshus, och dels på din kalkyl. Vi kan erbjuda bolån upp till 85 procent av marknadsvärdet på din villa, bostadsrätt eller på ditt fritidshus. Det innebär att du behöver en kontant insats på minst 15 procent.

Vid en kreditprövning tar vi hänsyn till hur stort belopp som finns kvar per person i hushållet att leva på när alla kostnader är betalda. Beloppet är olika för barn och vuxna, och för ensamstående och för de som lever i flerhushåll.