Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Frågor och svar

Villkor för amortering

Vi rekommenderar att du alltid amorterar på något av dina lån. Bolån mellan 50-70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 1 % av det totala lånebeloppet. Belåning över 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet. Alla som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) omfattas av det så kallade skärpta amorteringskravet och ska amortera ytterligare 1 % på hela bolånet per år.

Kan jag välja amorteringsfritt på mitt lån?

Vi rekommenderar att du alltid amorterar på något av dina lån. Om ditt bolån motsvarar eller understiger 50 % av bostadens värde och du lånar mindre än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt är det dock valfritt att amortera. Du som tar bolån för att finansiera en nyproducerad bostad och är den första som bor där, kan få amorteringsfrihet under de fem första åren om ditt bolån motsvarar 70 % eller lägre av bostadens pris.

Kan jag ändra amortering på mitt bundna lån?

Förändringar av lånets villkor kan göras i samband med villkorsändringsdagen. Du kan alltså inte ändra amorteringen mitt under en bindningsperiod.

När kan jag ändra amorteringstakt?

Du kan ändra villkoren för ditt lån på lånets villkorsändringsdag. Lånets villkorsändringsdag hittar du på den villkorsbilaga du fått från oss. På lån med tre månaders bindningstid kan du ändra villkoren på lånets räntejusteringsdag. Datum för lånets räntejusteringsdagar finns specificerade på villkorsbilagan.

Vad menas med rak amortering?

Rak amortering innebär att amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle. Summan av amortering och ränta kan alltså variera något vid varje betalningstillfälle, om du har lån med kort bindningstid. När du väljer villkor för dina lån hos SBAB så fyller du i vilket belopp du vill amortera per månad. Det innebär att lånet får rak amortering.

Vad menas med serieamortering?

Serieamortering innebär att amorteringsbeloppet börjar på en låg nivå och sedan ökar stegvis med en bestämd procentsats vid varje betalningstillfälle. Procentsatsen beror på vilken amorteringstid du väljer. Summan av amortering och ränta är mer konstant vid varje betalningstillfälle än vid rak amortering.

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du ringa in till oss så hjälper vi dig, men du kan även skriva ett kundmeddelande när du är inloggad. Om du skriver ett kundmeddelande behöver vi följande information för att kunna genomföra en extraamortering:

  • Beloppet du vill amortera.
  • Önskat datum för amortering.
  • Lånenummer på lån som ska amorteras.
  • Pengarnas ursprung? T.ex. försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt.

Ange om du vill ha en avi med amorteringsbeloppet skickad till din folkbokföringsadress eller om du föredrar att få information om hur du ska betala in amorteringsbeloppet i ett säkert meddelande.

Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta.

Vilket amorteringsbelopp ska jag skriva på blanketten "Val av lånevillkor"?

Vad du kan skriva beror på vilket krav på amortering du har. Om det på blanketten finns ett angivet belopp så är detta belopp den lägsta amorteringen du får ange. Har du flera lånedelar kan du dela upp beloppet precis som du vill, så länge din totala amorteringssumma inte understiger beloppet som står angivet. Du får självklart välja ett högre amorteringsbelopp om du vill amortera mer. Det viktiga är att du gör ett val av amortering på alla lånedelar för att vi ska godkänna blanketten, även om detta val är 0 kr. Om det på blanketten istället för ett belopp står att du inte har något amorteringskrav kan du välja att skriva 0 på raden för "Amortering per månad". Du som har denna möjlighet, och inte vill amortera på dina lån, behöver skriva 0 kr på raden för amortering.

Exempel: På blanketten står det "Total amortering för nedanstående lån måste vara minst 5000 kr per månad". Har du 1 lånedel som ska betalas ut skriver du minst 5000 kr på raden för "Amortering per månad". Har du flera lånedelar, exempelvis 3 lånedelar, kan du istället välja att dela upp beloppet på samtliga tre lånedelar. 2000 kronor på första lånedelen, 3000 kr på andra och 0 kronor på tredje. Det går självklart bra att välja en annan fördelning, så länge det totala beloppet du skriver i det här fallet är minst 5000 kr.

Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är i svensk lagstiftning ett pris som både köpare och säljare överenskommit för ett förutbestämt objekt i enlighet med avtalslagen.


Hur gör jag för att lösa mitt lån?

Vill du lösa ditt bolån eller privatlån ska du ringa oss på 0771- 45 30 00. För att vi ska kunna hjälpa dig med lösen av lånet behöver du vara identifierad. Identifiering sker antingen med hjälp av en telefonkod som vi tillhandahåller, eller med mobilt BankID.

Behöver jag göra flyttanmälan till SBAB?

Nej, du behöver inte göra någon flyttanmälan eller adressändring till oss. Vi får din nya adress automatiskt från Skatteverket.

Skärpt amorteringskrav från och med 1 mars 2018 - vad innebär det?

Det skärpta amorteringskravet är en så kallad skuldkvotsbroms och sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga efter 1 mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger sin totala årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) omfattas av det skräpta amorteringskravet. Har du redan ett bolån sedan tidigare eller skriver på köpekontrakt innan 1 mars 2018 omfattas du inte.

Omfattas jag av det skärpta amorteringskravet om jag tillträder min nya bostad efter den 1 mars 2018?

Om du omfattas av det skärpta amorteringskravet eller inte beror på när ditt köpekontrakt är undertecknat. För bostadsköp där köpekontrakt undertecknades efter den 1 mars 2018 gäller det skärpta amorteringskravet. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 gäller tidigare amorteringsregler, dvs att du ska amortera 2 % årligen om skulden överstiger 70 % belåningsgrad eller 1 % årligen om skulden överstiger 50 % belåningsgrad.

Jag vill flytta mitt bolån till SBAB, hur funkar det med amortering?

Om du har tagit eller utökat lånen på din bostad efter 1 juni 2016, övertar vi din tidigare långivares amorteringskrav. Amorteringskravet kan bli högre hos oss om du i samband med att du flyttar lånet även lånar mer.

Om du har tagit ditt bolån före 1 juni 2016 och du inte avser att låna mer i samband med bytet av långivare, ska den del av skulden som överstiger 70 % i belåning, av det marknadsvärde vi fastställer, amorteras av på maximalt 15 år.

Jag vill höja mitt bolån, hur funkar det med amorteringskraven?

Om du lånar under 50 % av bostadens värde kan du välja att inte amortera, förutsatt att du inte lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt, blir den årliga amorteringen 1 % på hela bolånet.

Lånar du 50–70 % av bostadens värde blir den årliga amorteringen 1 % på hela bolånet och lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt blir den årliga amorteringen istället 2 % på hela bolånet.

Om du lånar över 70 % av bostadens värde blir den årliga amorteringen 2 % på hela bolånet och lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt blir den årliga amorteringen istället 3 % på hela bolånet.

Du som höjer dina bolån tagna innan 1 mars 2018 kan som ett alternativ till ovanstående, välja att amortera det nya lånet på 10 år.