Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Frågor och svar

Villkor för amortering

Vi rekommenderar att du alltid amorterar på något av dina lån. Från den 1 juni 2016 gäller nya amorteringsregler. De nya reglerna innebär att bolån som överstiger 50 % ska amorteras. Bolån som överstiger 70 % av bostadens värde, ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet. Bolån som motsvarar 70 % eller lägre av bostadens värde, ska årligen amorteras med 1 % av det totala lånebeloppet till dess att belåningen är 50 % av bostadens värde.

Kan jag välja amorteringsfritt på mitt lån?

Amorteringskrav föreligger då ditt bolån överstiger 50 % av bostadens värde. Bolån som överstiger 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet. Bolån som motsvarar 70 % eller lägre av bostadens värde, ska årligen amorteras med 1 % av det totala lånebeloppet till dess att belåningen är 50 % av bostadens värde. Vi rekommenderar att du alltid amorterar på något av dina lån.

Kan jag ändra amortering på mitt bundna lån?

Förändringar av lånets villkor kan göras i samband med villkorsändringsdagen. Du kan alltså inte ändra amorteringen mitt under en bindningsperiod.

När kan jag ändra amorteringstakt?

Du kan ändra villkoren för ditt lån på lånets villkorsändringsdag. Lånets villkorsändringsdag hittar du på den villkorsbilaga du fått från oss. På lån med tre månaders bindningstid kan du ändra villkoren på lånets räntejusteringsdag. Datum för lånets räntejusteringsdagar finns specificerade på villkorsbilagan.

Vad menas med rak amortering?

Rak amortering innebär att amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle. Summan av amortering och ränta kan alltså variera något vid varje betalningstillfälle, om du har lån med kort bindningstid. När du väljer villkor för dina lån hos SBAB så fyller du i vilket belopp du vill amortera per månad. Det innebär att lånet får rak amortering.

Vad menas med serieamortering?

Serieamortering innebär att amorteringsbeloppet börjar på en låg nivå och sedan ökar stegvis med en bestämd procentsats vid varje betalningstillfälle. Procentsatsen beror på vilken amorteringstid du väljer. Summan av amortering och ränta är mer konstant vid varje betalningstillfälle än vid rak amortering.

Vad är köpeskilling?

Köpeskilling är i svensk lagstiftning ett pris som både köpare och säljare överenskommit för ett förutbestämt objekt i enlighet med avtalslagen.


Erbjuder SBAB byggnadskreditiv?

Hos SBAB kan byggnadskreditiv slutplaceras när du har färdigställt och slutbesiktigat din bostad. SBAB löser ditt byggnadskreditiv den dag du flyttar in och lägger då upp ett bolån med din bostad som säkerhet.

Kan jag låna till en bostad utomlands?

Nej, vi kan inte finansiera bostäder i utlandet, endast i Sverige.

Vad händer om jag inte väljer bindningstid vid villkorsändringsdag?

Svarar du inte på förlängningserbjudandet i samband med lånets villkorsändringsdag kommer ditt lån att få tre månaders bindningstid, oavsett vilken bindningstid lånet hade perioden innan.

Hur gör jag för att lösa mitt lån?

Vill du lösa ditt bolån eller privatlån ska du ringa oss på 0771- 45 30 00. För att vi ska kunna hjälpa dig med lösen av lånet behöver du vara identifierad. Identifiering sker antingen med hjälp av en telefonkod som vi tillhandahåller, eller med mobilt BankID.

Behöver jag göra flyttanmälan till SBAB?

Nej, du behöver inte göra någon flyttanmälan eller adressändring till oss. Vi får din nya adress automatiskt från Skatteverket.

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du ringa in till oss så hjälper vi dig, men du kan även skriva ett kundmeddelande när du är inloggad. Om du skriver ett kundmeddelande behöver vi följande information för att kunna genomföra en extraamortering:

  • Beloppet du vill amortera.
  • Önskat datum för amortering.
  • Lånenummer på lån som ska amorteras.
  • Pengarnas ursprung? T.ex. försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt.

Ange om du vill ha en avi med amorteringsbeloppet skickad till din folkbokföringsadress eller om du föredrar att få information om hur du ska betala in amorteringsbeloppet i ett säkert meddelande.

Ofta kan vi direkt godkänna en extraamortering på upp till 100 000 kr om du tydligt kan beskriva var pengarna kommer ifrån. Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta.

Jag vill ha ett lånelöfte, vad gäller med tanke på nya amorteringskravet 2018?

Giltighetstiden för lånelöften hos SBAB är för närvarande begränsat till den 28 februari 2018.

Omfattas jag av det nya amorteringskravet om jag tillträder min nya bostad efter den 1 mars 2018?

Om du omfattas av det nya amorteringskravet eller inte beror på när ditt köpekontrakt är undertecknat. För bostadsköp där köpekontrakt undertecknades efter den 1 mars 2018 gäller det nya amorteringskravet. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 gäller tidigare amorteringsregler, dvs att du ska amortera 2 % årligen om skulden överstiger 70 % belåningsgrad eller 1 % årligen om skulden överstiger 50 % belåningsgrad.

Jag vill höja mitt bolån, hur funkar det med nya amorteringskravet?

Om du vill höja ditt bolån före den 1 mars 2018 omfattas du inte av det nya amorteringskravet. Regler för lån som tas efter den 1 mars 2018 utarbetas för tillfället.

Jag vill flytta mitt bolån till SBAB, hur funkar det med nya amorteringskravet?

Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram det amorteringsunderlag som vi behöver för att kunna erbjuda samma villkor.

Nytt amorteringskrav under 2018 - vad innebär det?

Det nya amorteringskravet innebär att alla som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst ska amortera ytterligare 1 % på hela bolånet per år utöver gällande amorteringskrav.

Det nya amorteringskravet börjar gälla den 1 mars 2018.

Exempel: Om du tjänar 30 000 kr i månaden har du en bruttoinkomst på 360 000 kr på ett år (30 000 kr x 12). Lånar du mer än 1 620 000 kr (360 000 kr x 4,5) ska du amortera 1 % av skulden årligen. Detta utöver amorteringskravet som påverkar dig som har en skuld på bostaden som överstiger 50 eller 70 % belåningsgrad. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda bruttoinkomst som räknas.