Kundservice

Frågor och svar

Vanliga frågor

Vilket clearingnummer har SBAB?

SBAB:s clearingnummer som vi använder för våra kundkonton är 9252.

Clearingnummer använder du när du ska föra över pengar, eller göra en inbetalning till ett konto hos en annan bank. Med clearingnumret identifierar man till vilken bank och vilket bankkontor betalningen ska till.

Kan jag välja amorteringsfritt på mitt lån?

Amorteringskrav föreligger då ditt bolån överstiger 50 % av bostadens värde. Bolån som överstiger 70 % av bostadens värde ska årligen amorteras med ett belopp motsvarande 2 % av det totala lånebeloppet. Bolån som motsvarar 70 % eller lägre av bostadens värde, ska årligen amorteras med 1 % av det totala lånebeloppet till dess att belåningen är 50 % av bostadens värde. Vi rekommenderar att du alltid amorterar på något av dina lån.

Hur gör jag för att få mina SBAB-avier som e-fakturor?

Du loggar in på din internetbank och letar upp listan över alla företag som är anslutna till e-faktura. Du väljer SBAB och fyller i de uppgifter som behövs. Du får sedan en bekräftelse skickad till den e-postadress du uppgett i anmälan.

Vad är pantbrev?

För att få låna pengar till din villa kräver långivaren säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till den du får låna pengar av. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om det är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.

Hur vet jag när det är villkorsändring på mitt lån?
 • Du kan logga in på sbab.se och få information om dina lån, bland annat vilken villkorsändringsdag lånet har.
 • I god tid innan lånets villkorsändringsdag skickar vi dig information och en blankett där du kan välja nya villkor för lånets kommande villkorsperiod.
Hur sätter jag in pengar på mitt konto hos SBAB?
 • Du kan göra en överföring från ett konto i din internetbank. Ange SBAB:s clearingnummer, 9252, och det kontonummer som du vill föra över pengarna till.
 • Från de flesta banker kan du ha en stående överföring varje månad med ett bestämt belopp.
 • Gör en insättning hos banken till ditt konto hos SBAB. Vissa banker kan ta ut en avgift för att hjälpa till med det.
Hur tar jag ut pengar från mitt konto hos SBAB?

För att ta ut dina pengar för du över dem till ett konto i en annan bank. Det finns två sätt att göra det på.

 • Logga in med BankID på sbab.se och gör en överföring.
 • Ring kundcenter och identifiera dig med BankID och begär en överföring.
Hur får jag skatteåterbetalningen direkt in på mitt konto hos SBAB?

Anmäl ditt bankkonto hos SBAB som skattekonto till Skatteverket så sätts din skatteåterbetalning in på kontot hos oss.

 1. Logga in på sbab.se
 2. Välj kontot det gäller
 3. Klicka på ”Visa mer” och välj ”Anmäl som skatteåterbetalningskonto”

Tänk på att det kan ta några veckor innan ett nytt skattekonto syns hos Skatteverket.

Hur betalar jag till Bankgiro och Plusgiro?

Du kan inte betala till Bankgiro eller till Plusgiro från ditt konto hos SBAB. Du måste först göra en insättning på ditt konto hos banken och därifrån betala till Bankgiro eller Plusgiro.

Vad är insättningsgaranti?

Samtliga SBAB:s konton omfattas av insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. 

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar i banker och vissa andra institut. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.


Räknas sparräntan från första dagen?

Sparräntan räknas från första kalenderdagen efter insättningsdagen.

Hur ofta får jag kontoutdrag?

Vi skickar inte längre ut kontoutdrag i pappersform. Kontotudraget finns att hämta på internetbanken.

När kommer pengarna fram om jag gör en överföring till annat konto?
 • Om du gör en överföring till ett annat konto hos SBAB, finns pengarna tillgängliga direkt på mottagande konto.
 • Om du gör en överföring till ett konto utanför SBAB på en bankdag innan kl. 13.00 förs pengarna över till mottagarens bank samma dag.
 • Om du gör en överföring en bankdag efter kl. 13.00 eller en helgdag kommer pengarna fram nästa bankdag.
Vilka låneskydd erbjuder SBAB?
 • Låneskydd Liv som omfattar dödsfall och löser det försäkrade lånet
 • Låneskydd Inkomst som omfattar arbetsoförmåga och arbetslöshet och betalar månadskostnaden på det försäkrade lånet.
Vem kan teckna Låneskydd Inkomst?
 • Du har fyllt 18 men ännu inte 64 år.
 • Du har eller tar lån hos SBAB.
 • Du är fullt frisk och arbetsför.
 • Du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
 • Du är tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka sedan minst 180 dagar innan anslutningen.
Vem kan teckna Låneskydd Liv?
 • Du har fyllt 18 men ännu inte 64 år.
 • Du har eller tar lån hos SBAB.
 • Du är folkbokförd i Sverige, samt är försäkrad för sjukpenning i Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans.
Hur gör jag för att teckna en försäkring?

För mer information och ansökan om låneskydd kontaktar du:

SBAB Tel: 0771-45 30 00 E-post: kundcenter@sbab.se

Fullständiga villkor kan du ladda ner här på webbplatsen.

När börjar försäkringen gälla?

När börjar försäkringen gälla? Om du redan har ett lån hos SBAB när du tecknar din försäkring börjar försäkringen gälla dagen efter den dag du skickat ansökan om försäkring till SBAB.

Om du tecknar försäkringen i samband med att du ansöker om ett lån hos SBAB börjar försäkringen gälla från och med den dagen då lånet betalas ut.

Hur länge är försäkringarna giltiga?

Lånerskydd Liv upphör vid 70 års ålder. Låneskydd Inkomst upphör att gälla vid 65 års ålder.

Hur betalar jag premie?

Premien betalas per autogiro månadsvis. Du betalar alltid en månad i förväg.