Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Frågor och svar

Vanliga frågor

Vad menas med "summan utlagt"?

Summan på din första avi som är märkt med ”Utlagt” innehåller den summa som SBAB lagt ut i samband med ditt tillträdesmöte. På likvidavräkningen du fått av mäklaren kan du se en specifikation av kostnaderna.

Vid köp av bostadsrätt ingår till exempel eventuell handpenningsränta och månadsavgift till föreningen för de dagar som är kvar på månaden efter att tillträdet ägt rum.

Vid köp av fastighet ingår till exempel eventuell handpenningsränta och fastighetsavgift för kvarvarande del av året.

Hur beräknas belopp för ränta och amortering på den första avin?

Första avin innehåller ränta för de två första månaderna men amortering för endast en månad. Till exempel: Tillträder du 15 mars innehåller första avin ränta från 15 mars till sista april samt amortering för april.

Jag har inte fått min första avi, hur vet jag vad jag ska betala? 

Den första avin kommer månaden efter att ditt lån betalats ut. Den innehåller ränta från utbetalningsdagen till och med 30:e nästföljande månad.

Om ditt lån exempelvis betalades ut den 10 mars kommer din första avi innehålla ränta från 10 mars till sista april. Amorteringen är dock bara för en månad. Du kan även se avibeloppet när du loggar in från och med den 15:e och senast den 18:e varje månad.

Skärpt amorteringskrav från 1 mars 2018 - vad innebär det?

Det skärpta amorteringskravet är en så kallad skuldkvotsbroms och sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga efter 1 mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger sin totala årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) omfattas av det skräpta amorteringskravet. Har du redan ett bolån sedan tidigare eller skriver på köpekontrakt innan 1 mars 2018 omfattas du inte.

Exempel: Om du tjänar 30 000 kr i månaden har du en bruttoinkomst på 360 000 kr på ett år (30 000 kr x 12). Lånar du mer än 1 620 000 kr (360 000 kr x 4,5) ska du amortera 1 % av skulden årligen. Detta utöver amorteringskravet som påverkar dig som har en skuld på bostaden som överstiger 50 eller 70 % belåningsgrad. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda bruttoinkomst som räknas. 

Omfattas jag av det skärpta amorteringskravet om jag tillträder min nya bostad efter den 1 mars 2018?

Om du omfattas av det skärpta amorteringskravet eller inte beror på när ditt köpekontrakt är undertecknat. För bostadsköp där köpekontrakt undertecknades efter den 1 mars 2018 gäller det skärpta amorteringskravet. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 gäller tidigare amorteringsregler, dvs att du ska amortera 2 % årligen om skulden överstiger 70 % belåningsgrad eller 1 % årligen om skulden överstiger 50 % belåningsgrad.

Jag vill ha ett lånelöfte, vad gäller med tanke på det skärpta amorteringskravet 2018?

Ett lånelöfte hos SBAB är giltigt i tre månader. Om köpekontrakt undertecknas efter 1 mars omfattas du av det skärpta amorteringskravet.

Jag vill flytta mitt bolån till SBAB, hur funkar det med det skärpta amorteringskravet?

Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram det amorteringsunderlag som vi behöver för att kunna erbjuda samma villkor.

Jag vill höja mitt bolån, hur funkar det med det skärpta amorteringskravet?

Om du lånar under 50 % av bostadens värde kan du välja att inte amortera, förutsatt att du inte lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt. Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt, blir den årliga amorteringen 1 % på hela bolånet.

Lånar du 50–70 % av bostadens värde blir den årliga amorteringen 1 % på hela bolånet och lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt blir den årliga amorteringen istället 2 % på hela bolånet.

Om du lånar över 70 % av bostadens värde blir den årliga amorteringen 2 % på hela bolånet och lånar du mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt blir den årliga amorteringen istället 3 % på hela bolånet.

Du som höjer dina bolån tagna innan 1 mars 2018 kan som ett alternativ till ovanstående, välja att amortera det nya lånet på 10 år.

Jag har inte fått någon avi den här månaden, hur vet jag vilket belopp jag ska betala?

Logga in på sbab.se med ditt BankID. Där kan du se dina personliga uppgifter inklusive kommande betalningar.

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du ringa in till oss så hjälper vi dig, men du kan även skriva ett kundmeddelande när du är inloggad. Om du skriver ett kundmeddelande behöver vi följande information för att kunna genomföra en extraamortering:

  • Beloppet du vill amortera.
  • Önskat datum för amortering.
  • Lånenummer på lån som ska amorteras.
  • Pengarnas ursprung? T.ex. försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt.

Ange om du vill ha en avi med amorteringsbeloppet skickad till din folkbokföringsadress eller om du föredrar att få information om hur du ska betala in amorteringsbeloppet i ett säkert meddelande.

Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta.