Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Frågor och svar

Vanliga frågor

Jag har inte fått någon avi den här månaden, hur vet jag vilket belopp jag ska betala?

Logga in på sbab.se med ditt BankID. Där kan du se dina personliga uppgifter inklusive kommande betalningar.

Vad menas med "summan utlagt"?

Summan på din första avi som är märkt med ”Utlagt” innehåller den summa som SBAB lagt ut i samband med ditt tillträdesmöte. På likvidavräkningen du fått av mäklaren kan du se en specifikation av kostnaderna.

Vid köp av bostadsrätt ingår till exempel eventuell handpenningsränta och månadsavgift till föreningen för de dagar som är kvar på månaden efter att tillträdet ägt rum.

Vid köp av fastighet ingår till exempel eventuell handpenningsränta och fastighetsavgift för kvarvarande del av året.

Hur beräknas belopp för ränta och amortering på den första avin?

Första avin innehåller ränta för de två första månaderna men amortering för endast en månad. Till exempel: Tillträder du 15 mars innehåller första avin ränta från 15 mars till sista april samt amortering för april.

Jag har inte fått min första avi, hur vet jag vad jag ska betala? 

Den första avin kommer månaden efter att ditt lån betalats ut. Den innehåller ränta från utbetalningsdagen till och med 30:e nästföljande månad.

Om ditt lån exempelvis betalades ut den 10 mars kommer din första avi innehålla ränta från 10 mars till sista april. Amorteringen är dock bara för en månad. Du kan även se avibeloppet när du loggar in från och med den 15:e och senast den 18:e varje månad.

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du ringa in till oss så hjälper vi dig, men du kan även skriva ett kundmeddelande när du är inloggad. Om du skriver ett kundmeddelande behöver vi följande information för att kunna genomföra en extraamortering:

  • Beloppet du vill amortera.
  • Önskat datum för amortering.
  • Lånenummer på lån som ska amorteras.
  • Pengarnas ursprung? T.ex. försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt.

Ange om du vill ha en avi med amorteringsbeloppet skickad till din folkbokföringsadress eller om du föredrar att få information om hur du ska betala in amorteringsbeloppet i ett säkert meddelande.

Ofta kan vi direkt godkänna en extraamortering på upp till 100 000 kr om du tydligt kan beskriva var pengarna kommer ifrån. Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta.

Jag vill ha ett lånelöfte, vad gäller med tanke på nya amorteringskravet 2018?

Giltighetstiden för lånelöften hos SBAB är för närvarande begränsat till den 28 februari 2018.

Omfattas jag av det nya amorteringskravet om jag tillträder min nya bostad efter den 1 mars 2018?

Om du omfattas av det nya amorteringskravet eller inte beror på när ditt köpekontrakt är undertecknat. För bostadsköp där köpekontrakt undertecknades efter den 1 mars 2018 gäller det nya amorteringskravet. Om du har undertecknat ditt köpekontrakt före den 1 mars 2018 gäller tidigare amorteringsregler, dvs att du ska amortera 2 % årligen om skulden överstiger 70 % belåningsgrad eller 1 % årligen om skulden överstiger 50 % belåningsgrad.

Jag vill höja mitt bolån, hur funkar det med nya amorteringskravet?

Om du vill höja ditt bolån före den 1 mars 2018 omfattas du inte av det nya amorteringskravet. Regler för lån som tas efter den 1 mars 2018 utarbetas för tillfället.

Jag vill flytta mitt bolån till SBAB, hur funkar det med nya amorteringskravet?

Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller samma amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram det amorteringsunderlag som vi behöver för att kunna erbjuda samma villkor.

Nytt amorteringskrav under 2018 - vad innebär det?

Det nya amorteringskravet innebär att alla som lånar mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst ska amortera ytterligare 1 % på hela bolånet per år utöver gällande amorteringskrav.

Det nya amorteringskravet börjar gälla den 1 mars 2018.

Exempel: Om du tjänar 30 000 kr i månaden har du en bruttoinkomst på 360 000 kr på ett år (30 000 kr x 12). Lånar du mer än 1 620 000 kr (360 000 kr x 4,5) ska du amortera 1 % av skulden årligen. Detta utöver amorteringskravet som påverkar dig som har en skuld på bostaden som överstiger 50 eller 70 % belåningsgrad. Om ni är två som lånar så är det er sammanlagda bruttoinkomst som räknas.