Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Frågor och svar

Vanliga frågor

Hur gör jag en extraamortering?

Om du vill göra en extraamortering på ditt lån kan du ringa in till oss så hjälper vi dig, men du kan även skriva ett kundmeddelande när du är inloggad. Om du skriver ett kundmeddelande behöver vi följande information för att kunna genomföra en extraamortering:

  • Beloppet du vill amortera.
  • Önskat datum för amortering.
  • Lånenummer på lån som ska amorteras.
  • Pengarnas ursprung? T.ex. försäljning, gåva, lön etc. Beskriv detta så utförligt som möjligt.

Ange om du vill ha en avi med amorteringsbeloppet skickad till din folkbokföringsadress eller om du föredrar att få information om hur du ska betala in amorteringsbeloppet i ett säkert meddelande.

Tänk på att ränteskillnadsersättning kan komma att tas ut om du vill extraamortera på ett lån med bunden ränta.

Vad menas med "summan utlagt"?

Summan på din första avi som är märkt med ”Utlagt” innehåller den summa som SBAB lagt ut i samband med ditt tillträdesmöte. På likvidavräkningen du fått av mäklaren kan du se en specifikation av kostnaderna.

Vid köp av bostadsrätt ingår till exempel eventuell handpenningsränta och månadsavgift till föreningen för de dagar som är kvar på månaden efter att tillträdet ägt rum.

Vid köp av fastighet ingår till exempel eventuell handpenningsränta och fastighetsavgift för kvarvarande del av året.

Hur beräknas belopp för ränta och amortering på den första avin?

Första avin innehåller ränta för de två första månaderna men amortering för endast en månad. Till exempel: Tillträder du 15 mars innehåller första avin ränta från 15 mars till sista april samt amortering för april.

Jag har inte fått min första avi, hur vet jag vad jag ska betala? 

Den första avin kommer månaden efter att ditt lån betalats ut. Den innehåller ränta från utbetalningsdagen till och med 30:e nästföljande månad.

Om ditt lån exempelvis betalades ut den 10 mars kommer din första avi innehålla ränta från 10 mars till sista april. Amorteringen är dock bara för en månad. Du kan även se avibeloppet när du loggar in från och med den 19:e och senast den 22:a varje månad.

Skärpt amorteringskrav från och med 1 mars 2018 - vad innebär det?

Det skärpta amorteringskravet är en så kallad skuldkvotsbroms och sätts utifrån hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst. Alla som tar ett nytt bolån eller höjer sitt befintliga efter 1 mars 2018 och lånar mer än 4,5 gånger sin totala årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) omfattas av det skräpta amorteringskravet. Har du redan ett bolån sedan tidigare eller skriver på köpekontrakt innan 1 mars 2018 omfattas du inte.

När justeras min ränta?

Om du har bunden ränta på ditt bolån övergår det till 3-månadersränta när bindningstiden löper ut, om du inte meddelar oss någonting annat.

Om du redan har 3-månadersränta hos oss kan din ränta justeras vid nästa räntejusteringsdag. Logga in för att se dina låns räntejusteringsdag.

Vem ska mäklaren kontakta inför tillträdet?

Bokning av tillträdestid gör mäklaren i första hand per telefon 054-17 57 50. Det går också bra att mejla till utbetalningsgruppen@sbab.se.

Läs mer om vad vi behöver från dig som mäklare här.

 

Vilket amorteringsbelopp ska jag skriva på blanketten "Val av lånevillkor"?

Vad du kan skriva beror på vilket krav på amortering du har. Om det på blanketten finns ett angivet belopp så är detta belopp den lägsta amorteringen du får ange. Har du flera lånedelar kan du dela upp beloppet precis som du vill, så länge din totala amorteringssumma inte understiger beloppet som står angivet. Du får självklart välja ett högre amorteringsbelopp om du vill amortera mer. Det viktiga är att du gör ett val av amortering på alla lånedelar för att vi ska godkänna blanketten, även om detta val är 0 kr. Om det på blanketten istället för ett belopp står att du inte har något amorteringskrav kan du välja att skriva 0 på raden för "Amortering per månad". Du som har denna möjlighet, och inte vill amortera på dina lån, behöver skriva 0 kr på raden för amortering.

Exempel: På blanketten står det "Total amortering för nedanstående lån måste vara minst 5000 kr per månad". Har du 1 lånedel som ska betalas ut skriver du minst 5000 kr på raden för "Amortering per månad". Har du flera lånedelar, exempelvis 3 lånedelar, kan du istället välja att dela upp beloppet på samtliga tre lånedelar. 2000 kronor på första lånedelen, 3000 kr på andra och 0 kronor på tredje. Det går självklart bra att välja en annan fördelning, så länge det totala beloppet du skriver i det här fallet är minst 5000 kr.

Jag har inte fått någon avi den här månaden, hur vet jag vilket belopp jag ska betala?

Logga in på sbab.se med ditt BankID. Där kan du se dina personliga uppgifter inklusive kommande betalningar.

När kommer min avi?

Beroende på om du får din avi per post eller via e-faktura så ska din avi vara framme hos dig mellan den 19:e och 22:a varje månad. Du kan också logga in i Internetbanken eller SBAB-appen för att se vilket belopp din avi är på.