När börjar försäkringen gälla?

Om du redan har ett lån hos SBAB när du tecknar din försäkring börjar försäkringen gälla dagen efter den dag du skickat ansökan om försäkring.

Om du tecknar försäkringen i samband med att du ansöker om ett lån hos SBAB börjar försäkringen gälla från och med den dagen då lånet betalas ut.