Hur påverkas ekonomin av coronaviruset?

Här berättar vår chefsekonom Robert Boije om sin syn på hur coronaviruset påverkar samhällsekonomin, bolåneräntor och bostadspriser.

Hur påverkar coronaviruset bolåneräntorna?

Vilka är de samhällsekonomiska effekterna av coronaviruset?

Hur påverkar coronaviruset bostadspriserna?

Hur ska jag tänka kring min privatekonomi? Ska jag binda räntan nu?

Oavsett hur coronaviruset påverkar dig är det bra att se över din boendeekonomi och ta ett beslut kring hur du vill göra med räntan på dina bolån.

Skaffa dig en total ekonomisk överblick över hushållsekonomin; vad har hushållet för inkomst, vad är hushållets totala utgifter, kolla amortering och räntenivå. Finns det något som du betalar dubbelt av, två abonnemang eller något ni inte längre använder? Säg upp det som är onödigt till exempel om hushållet betalar för dubbla försäkringar. Gå tillbaka ett antal månader för att få en överblick. Det kan kännas jobbigt men det är värt det. Att ha bättre koll på hushållsekonomin leder till minskad känsla av otrygghet i detta osäkra läge.

För en del är det viktigt att veta exakt vilken summa som ska betalas varje månad i ränta och amortering. Då kan det vara lugnande att i det här läget binda räntan. Tänk dock då också noga igenom hur länge du tror att du vill bo kvar i din nuvarande bostad. Måste du av någon anledning flytta innan bindningstiden går ut kan du komma att få betala en viss ersättning till banken om du behöver lösa ditt lån i förtid. Hos konsumenternas.se kan du kan räkna på vad en högre ränta innebär för din månadskostnad. På så sätt kan du få bättre koll på hushållets smärttröskel för räntenivån - i synnerhet om hushållets inkomst skulle komma att minska om du blir arbetslös till följd av coronakrisen.

Se också över ditt sparande. I sådan här situation är det mer viktigt än någonsin att säkerställa att du har ett buffertsparande. SBAB erbjuder till skillnad från många storbanker och utan några som helst motkrav ränta på det sparande du placerar på ett sparkonto på SBAB. Ditt sparande på SBAB:s sparkonton omfattas av insättningsgarantin. Det innebär att ditt sparande på upp till 1 050 000 kronor är säkrat även om en situation skulle uppstå där väldigt många personer samtidigt av någon anledning skulle vilja ta ut sitt sparkapital.

Du kan läsa mer om insättningsgarantin på Riksgäldens webbplats.

Jag har precis köpt bostad och är orolig över den ekonomiska situationen. Hur ska jag tänka?

Ingen kan med säkerhet säga hur lång coronakrisen kommer att vara eller exakt hur den kommer att slå mot bostadsmarknaden. Om krisen blir mer utdragen i tid kommer den sannolikt påverka bostadsmarknaden. Om arbetslösheten går upp mycket kraftigt bör det leda till fallande bostadspriser. Fallet bör dock motverkas av fortsatt låga boräntor.

SBAB erbjuder dig som drabbas av inkomstbortfall att ansöka om amorteringslättnad. Beroende på hur stort lån du har kan en amorteringslättnad i många fall handla om flera tusen kronor i månaden. Du ansöka om amorteringslättnad i internetbanken eller i appen. Finansinspektionen har meddelat att alla bolånekunder ska få möjlighet till uppehåll med sina amorteringar. Detta ska börja gälla från och med den 14 april och naturligtvis kommer SBAB ett erbjuda även detta när det börjar gälla.

Det är också bra att känna till vilka olika typer av inkomststöd som samhället tillhandahåller i en situation där du förlorar inkomst. SBAB har gjort en sammanställning av de olika regelverk som finns och som påverkar din ekonomi om du till exempel blir sjuk, permitterad eller arbetslös.

Bör jag avvakta med att köpa eller byta bostad?

Det kan bara du själv avgöra. Hur säker är du på att du får behålla ditt jobb i nuvarande situation? Vilken ersättning får du från olika offentliga välfärdssystem och andra trygghetssystem om du förlorar inkomst? Hur stor finansiell buffert har du i form av sparande och hur länge klarar du dig på den om du förlorar inkomst? Vilken marginal har du för stigande räntor? Detta är några frågor som är viktiga att väga in i ett beslut om att köpa eller byta bostad just nu.

Trots att det är oroligt i svensk ekonomi och många kanske funderar på hur det i sin tur kommer att påverka både sin privatekonomi och bostadsmarknaden så uppstår ibland situationer där man helt enkelt inte har något val. Om du av olika skäl måste köpa eller byta bostad trots en ekonomisk osäker situation, så kan det kanske vara en idé att nu köpa något som är lite billigare än det du skulle ha köpt under mer normala förhållanden. På så sätt bygger du in lite större marginaler i en osäker ekonomisk situation. Det ger också en viss marginal till att hantera ett eventuellt prisfall på din nuvarande bostad, efter att du redan skrivit kontrakt på en ny bostad.

SBAB har gjort en sammanställning över olika regelverk som är viktiga att känna till om du skulle förlora inkomst under coronakrisen till följd av till exempel sjukdom eller arbetslöshet.

Har du fler frågor med anledning av coronaviruset?

Här hittar du svar på vanliga frågor.