Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Kundservice

Så här fyller du i lånehandlingarna

Här kan du se hur du fyller i de vanligaste lånehandlingarna.

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten "val av lånevillkor" kan du se en beskrivning av hur du gör genom att klicka dig in på rätt dokument här nedanför. Om du behöver hjälp med någon annan lånehandling, hittar du instruktioner längre ner på sidan.

För att vi ska kunna betala ut ett lån behöver du underteckna de lånehandlingar som du fått från oss och skicka in dem i retur. Om du köpt ny bostad behöver vi ha dina handlingar senast 4 bankdagar innan tillträdesdagen.

 

Val av lånevillkor

Amortering per månad

För att villkoren ska bli giltiga och för att vi ska kunna godkänna blanketten och betala ut ditt lån måste du göra ett aktivt val av amorteringsbelopp.

Du måste fylla i det belopp som du vill amortera. Under rubriken Välj bindningstid och amorteringsbelopp kan du se hur mycket du måste betala tillbaka på lånet varje månad, alltså vilket amorteringskrav du har. Du får inte välja ett lägre amorteringsbelopp än detta. Vill du däremot amortera ett högre belopp så går det bra.

Har du inget amorteringskrav framgår det på blanketten och då är val av amortering frivilligt. Önskar du ingen amortering, skriver du 0 kr.


Har du delat upp ditt lån på fler lånedelar?

Oftast väljer våra kunder att lägga hela amorteringsbeloppet på en lånedel. Då är det viktigt att du skriver 0 på övriga lånedelar, annars har du inte gjort ett aktivt val. Det går också bra att fördela ut ditt amorteringsbelopp på flera lånedelar. Tänk på att det totala amorteringsbeloppet som du skriver inte får vara lägre än det angivna amorteringskravet.

Räntebindnings- och villkorsperiod

För att villkoren ska bli giltiga och för att vi ska kunna godkänna blanketten och betala ut ditt lån måste du göra ett aktivt val av räntebindningstid.

Kryssa i vilken bindningstid varje enskild lånedel ska ha under Räntebindnings- och villkorsperiod. Du kan till exempel välja att binda ditt lån i tre månader, vilket ofta i dagligt tal även kallas för rörlig ränta. Du kan också välja att binda lånet på 1 år, 2 år, 3 år, 4 år eller 5 år.


Om du har flera lånedelar - glöm inte att kryssa i bindningstid för varje lånedel, även om du önskar samma bindningstid för alla lånedelar.

Här ska du skriva vilket konto du vill få pengarna utbetalt till. Ange först clearingnummer, det brukar vara de fyra första siffrorna i kontonumret. Skriv sedan kontonumret på andra raden.

Önskad utbetalningsdag

Välj om du vill att lånet ska betalas ut på ett specifikt datum, eller om du vill att det betalas ut snarast möjligt.

Väljer du ett datum som ligger för nära dagens datum, eller om du väljer snarast, kommer vi betala ut lånet så fort vi har fått alla lånehandlingarna kompletta till oss. Vi kan endast betala ut på bankdagar.

Medgivande till uttag

Den här delen visas bara om kontantinsatsen ännu inte är helt reglerad. I vissa fall kan alltså den här delen av blanketten inte finnas med.

Ange det kontonummer hos SBAB som du medger att vi får reglera kontantinsatsen från. Du hittar dina sparkonton och information om dem när du loggar in på sbab.se eller via vår app. Har du inget sparkonto hos oss idag behöver du öppna ett konto, här kan du öppna ett sparkonto direkt med BankID. När kontot är öppnat kan du ange ditt nya kontonummer direkt på blanketten.

Insättning på konto

Om pengar ska sättas in på ditt konto i samband med att lånet ska betalas ut, eller om ett eventuellt överskott ska föras över efter att lån har lösts hos en annan bank, behöver vi veta vilket konto pengarna ska till.

Ange clearing- och kontonummer för det konto som du vill använda. Du kan oftast hitta clearing- och kontonumret genom att logga in på den aktuella banken eller titta på ett kontoutdrag för det aktuella kontot. Du kan också kontakta din bank för att ta reda på kontonumret.

Datum och namnteckning

Ange vilket år, månad och dag som du undertecknar blanketten.

Är det fler än en person som ansöker om lån ska samtliga låntagare underteckna denna lånehandling.


Tänk på:
För att vi ska kunna godkänna blanketten behöver en bläckpenna användas.

 

Instruktionsfilmer