Tillfällig paus av försäljning av Låneskydd Inkomst till befintliga kunder som inte samtidigt utökar sitt bolån

SBAB erbjuder försäkringen Låneskydd Inkomst, som täcker löpande lånekostnader vid arbetslöshet, sjukdom och olycksfall. Försäkringen erbjuds via försäkringsbolaget BNP Paribas Cardif. Med anledning av den snabbt föränderliga, extrema och osäkra situationen som råder, har BNP Paribas Cardif beslutat att pausa försäljningen av Låneskydd Inkomst till befintliga kunder hos SBAB som inte samtidigt utökar sitt bolån. SBAB förstår att våra befintliga kunder kan bli besvikna över att inte kunna teckna försäkringen och vi beklagar detta.

Nya kunder som tecknar bolån eller befintliga kunder som utökar befintliga bolån har fortfarande möjlighet att teckna försäkringen.

Varför gör BNP Paribas Cardif denna förändring?

Vad innebär det för mig som kund?

Det innebär tills vidare att befintliga bolånekunder inte har möjlighet att teckna Låneskydd inkomst på sina befintliga bolån om de är utbetalda för mer än trettio dagar sedan. Befintliga bolånekunder som ska få ett lån utbetalat eller som har fått ett bolån utbetalat för mindre än trettio dagar sedan har fortfarande möjlighet att teckna Låneskydd Inkomst.

Försäkringen Låneskydd Liv, som betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall, påverkas inte, utan går fortfarande att teckna som tidigare.

Jag tecknade Låneskydd Inkomst i samband med att mitt bolån utbetalades av SBAB, kommer jag inte kunna dra nytta av den nu?

Försäkringar som redan har tecknats påverkas inte av detta. Du har kvar samma villkor som tidigare.

Jag ska precis bli bolånekund hos SBAB, kommer jag inte kunna teckna Låneskydd Inkomst nu?

Jag vill höja mitt befintliga bolån, kommer jag inte kunna teckna Låneskydd Inkomst nu?

Jag har inte Låneskydd Inkomst och är orolig för vad som kommer att hända om jag blir av med jobbet till följd av corona, vad ska jag göra?