Försäkra

Låneskydd –
försäkra dig och ditt lån.Låneskydd

Det finns två olika varianter av låneskydd:

  • Låneskydd Inkomst som skyddar vid inkomstbortfall
  • Låneskydd Liv som skyddar vid dödsfall. 

Låneskydd Inkomst

Betalar lånekostnader vid arbetslöshet eller sjukskrivning. Då kan du klara inkomstbortfallet under den period du står utan inkomst.

Enbart du som har lån hos SBAB kan teckna Låneskydd Inkomst.

Hur fungerar Låneskydd Inkomst?

Låneskyddet gäller vid arbetsoförmåga på grund av plötslig och oförutsedd olycksfallsskada, sjukdom eller ofrivillig arbetslöshet. Skyddet gäller även psykisk ohälsa som stress och utbrändhet, vilket de flesta låneskydd inte omfattar. Efter 30 dagar går försäkringen in och betalar ränta och amortering upp till 15 000 kronor per månad i upp till 18 månader. Omfattar även arbetslöshet och sjukskrivning på deltid. 

Vem kan teckna?

Du har fyllt 18 men inte 64 år
Du har eller tar bolån hos SBAB
Du är fullt frisk och arbetsför
Du är bosatt och mantalsskriven i Sverige
Du är tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka sedan minst sex månader tillbaka

Låneskydd Inkomst täcker bland annat inte:

- Arbetslöshet efter tillfällig anställning eller säsongsarbetslöshet

- Där varsel om uppsägning eller uppsägning var känd eller som försäkrad borde ha känt till vid försäkringens beviljande

- Frivillig arbetslöshet


Låneskydd Liv

Låneskydd Liv betalar tillbaka det försäkrade lånebeloppet vid dödsfall. Det gör det möjligt för familjen att bo kvar.

Låneskydd Liv gäller exklusivt för dig med lån hos SBAB.

Hur fungerar Låneskydd Liv?

Låneskyddet ersätter lånebelopp upp till 3 miljoner kronor. Du kan ansöka om låneskydd för både nya och gamla lån. Ersättningen betalas ut direkt till SBAB. Försäkringen gäller tills du fyller 70 år.


Låneskydd Liv med förmånstagare

För dig som har särkullsbarn finns möjligheten att välja att att pengarna betalas ut direkt till förmånstagarna i stället för till SBAB. Samma upplägg rekommenderas er som är sambo och inte har gemensamma barn. Försäkringen fungerar i övrigt precis som Låneskydd Liv: anslutningskrav, huvudsakliga villkor, premier och provision, är detsamma för Låneskydd Liv och Låneskydd Liv med förmånstagare.

Vem kan teckna?

Du har fyllt 18 men inte 64 år
Du har eller tar bolån hos SBAB
Du är fullt frisk och arbetsför
Du är bosatt och mantalsskriven i Sverige
Du är tillsvidareanställd med minst 17 timmars arbetsvecka sedan minst sex månader tillbaka
 

Låneskydd Liv täcker bland annat inte

‑ Ersättning lämnas inte vid självmord inom ett år från försäkringens tecknande/återupplivning, om det inte måste antas, att försäkringen tagits utan tanke på självmordet.

‑ Ersättning lämnas heller inte vid dödsfall som har samband med missbruk av alkohol, narkotiska medel, sömn- eller läkemedel.


Så kostar försäkringarna

Låneskydd Inkomst

  
ÅlderPrisPremie/mån
18-253,475%139 kr
26-303,476%139 kr
31-353,514%141 kr
36-403,720%149 kr
41-453,981%159 kr
46-504,709%188 kr
51-555,938%238 kr
56-607,524%301 kr
61-657,576%303 kr
Baserat på ränta och amortering om 4 000 kr  

Låneskydd Liv

  
ÅlderPrisPremie/mån
18-250,0064%32 kr
26-300,0083%42 kr
31-350,0109%55 kr
36-400,0148%74 kr
41-450,0202%101 kr
46-500,0319%160 kr
51-550,0518%259 kr
56-600,0813%406 kr
61-650,1295%647 kr
66-700,1889%944 kr
Baserat på ett lånebelopp om 500 000 kr  

Blanketter

Alla blanketter du behöver för Låneskydd.

Vi hjälper dig

Vi finns på 0771-45 30 00, alla dagar 8-21.