Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Hur påverkar Riksbankens räntebesked bostadsräntorna och bostadspriserna?

Riksbanken lämnade reporäntan oförändrad 25 april. Det innebär att de korta och lite längre bundna bostadsräntorna fortsätter att vara låga under de allra närmaste åren. Här förklarar vår chefsekonom Robert Boije hur reporäntan påverkar bostadsräntan och bostadspriserna.

Riksbanken valde 25 april att lämna reporäntan oförändrad och justerade också ner banan för hur snabbt reporäntan kommer att höjas de kommande åren. Riksbanken beslöt dessutom att fortsätta köpa statsobligationer i syfte att hålla nere de lite längre räntorna på marknaden. Reporäntan styr ju framförallt de korta räntorna. Med köpen av statsobligationer pressar Riksbanken ner även de lite längre räntorna.

Motiven till Riksbankens försiktiga hållning är att inflationen visat sig vara betydligt lägre än vad Riksbanken tidigare bedömt. Riksbanken bedömer att den nu försiktigare hållningen är motiverad för att inflationen framöver ska kunna ligga närmare Riksbankens inflationsmål på 2 procent.


Vad innebär Riksbankens besked för bostadsräntorna och bostadspriserna?

Jo, att både de korta och de lite längre bundna bostadsräntorna förblir låga under de allra närmsta åren. Riksbankens fortsatta köp av statsobligationer talar också för att skillnaden i ränta mellan räntor med 3 månaders bindningstid och de med längre bindningstider fortsätter att vara ovanligt liten de allra närmaste åren.

Vi kommer med en ny boränteprognos om några veckor, men då vi i vår senaste prognos redan hade förutspått Riksbankens besked ser vi i dagsläget inte framför oss några större ändringar i ränteprognosen.


Vår senaste boränteprognos:

Procent


3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Mar
2019
1,6 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8
Jan
2020
1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,1
Jan
2021
2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6
Jan
2022
2,4 2,5 2,6 2,8 3,0 3,0
Jan
2023
2,7 2,8 2,8 3,0 3,2 3,3

Källa: SBAB

 

I SBAB:s senaste rapport om utvecklingen i stort på bostadsmarknaden bedömde vi att bostadspriserna kommer att stå mer eller mindre stilla i genomsnitt de kommande åren. Den prognosen byggde på att vi förutspådde en mer försiktig hållning från Riksbanken när det gäller kommande räntehöjningar. Vi ser i dagsläget därför heller inga starka skäl att ändra prognosen för bostadspriserna.


Robert Boije
Chefsekonom SBAB