Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Ska jag binda räntan eller inte?

Du som har bolån ställs då och då inför frågan om du ska binda eller inte binda räntan på dina bolån. Men vilka faktorer är egentligen viktiga att tänka på inför ett sådant beslut?

Normalt sett får du en något högre räntekostnad om du väljer en bunden ränta istället för en rörlig (3-månaders) ränta. Sett över en längre tidsperiod har den rörliga bolåneräntan i genomsnitt legat under de bundna räntorna. För de som i första hand vill minimera räntekostnaden sett över hela lånets löptid har det historiskt sett alltså i genomsnitt varit bra att välja rörlig ränta. Men det betyder inte nödvändigtvis att det alltid är en god idé eller behöver vara ett bra val för alla.

Det här behöver du tänka på innan du beslutar om räntebindningstid på dina bolån:

  • Det finns ingen garanti för att den rörliga räntan alltid ligger under de bundna räntorna.

  • Väljer du rörlig ränta kan din boränta gå upp kraftigt om till exempel inflationen går upp.

  • Har du små marginaler i din ekonomi kan det vara en fördel för dig att veta hur stor räntekostnaden blir de närmaste åren. Då kan det vara en bra idé att binda räntan på lånen under en viss tid även om räntekostnaden normalt blir något högre.

  • En nackdel med att binda räntan på hela ditt lån eller alla lånedelar på samma räntebindningstid är att ränteläget kan vara högt på den kommande ränteändringsdagen.

  • Om du binder räntan på hela ditt lån eller alla lånedelar kan du bli sittande med en hög ränta på lånen när ränteläget går ned och förblir lågt under en längre period, så som har varit fallet under de allra senaste åren.

  • Du kan, beroende på rådande marknadsränta, komma att få betala ränteskillnadsersättning till banken om lånet måste lösas i förtid, till exempel i samband med en separation.

  • Ett alternativ till att helt välja rörligt eller binda är att välja olika räntebindningstid på olika delar av lånen. På så sätt sprider du riskerna.

Tänk på att:

  • Vissa banker använder sig ofta av olika typer av ränterabatter. Dessa rabatter är ofta tillfälliga och det är därför viktigt att du räknar på om den bank som lockar med sådana rabatter också är det bästa valet för dig när rabatten upphör.

  • Om du lägger stor vikt vid trygghet och skillnaden mellan den bundna och rörliga räntan är lägre än normalt just nu kan det vara extra fördelaktigt för dig att välja en bunden ränta.

  • Vissa banker erbjuder rörlig ränta med räntetak. Det innebär att räntan följer med ner i räntenedgångar men vid ränteuppgång tar det alltid stopp vid taket. För denna säkerhet får du dock betala en premie till banken.

Hur gör andra?

Även om det är viktigast att du fattar ditt beslut utifrån dina egna ekonomiska förutsättningar och vilken vikt du själv lägger vid trygghet kan det vara intressant att veta hur andra gör. Idag väljer ca 70 procent av bolånetagarna rörlig ränta medan 30 procent väljer någon form av bunden ränta. Andelen lån med rörliga boräntor har ökat trendmässigt sedan mitten av 1990-talet.

Vill du läsa mer om det aktuella ränteläget? Läs senaste rapporten Boräntenytt.