Vi stödjer inte din version av webbläsare och vissa funktioner på sidan kanske därför inte fungerar. Vänligen uppgradera till den senaste versionen. Ignorera

Spara eller amortera?

Här får du tips på vad som är bra att tänka på i valet mellan att spara i finansiella tillgångar eller amortera på ditt bolån.

Tre saker att tänka på:

1. Se på hela förmögenheten: bostad, bolån, räntesparande och aktier (gärna också pensionssparande, men det är mer komplicerat). Undvik att ha alla ägg i samma korg. Om bostaden faller i värde kan det till exempel vara bra med lite aktier.

2. Tänk på var du befinner dig i livet, försök att ha lite framförhållning, men också viss flexibilitet.

3. Alla har lite olika inställning till risk, bra att fundera igenom var just din ligger. Tänk på att den som vill undvika risk både bör undvika hög belåningsgrad på bostaden (samma sak som hävstång i aktieportföljer) och riskfyllda aktier, dock gärna fonder med god spridning.

Vill du veta mer?

Förmögenhet och boende

Om du äger din bostad utgör den vanligtvis en stor del av din förmögenhet. Samtidigt som du bor i bostaden så är den en del av dina ekonomiska tillgångar. Andra tillgångar kan vara pengar på ett lönekonto eller sparkonto, samt fonder och aktier. Har du bolån eller andra lån minskar det din nettoförmögenhet.

För de flesta hushåll är förmögenheten som störst innan man går i pension. För de hushåll som väljer att äga sin bostad följer sammansättningen av förmögenheten vanligtvis ett visst mönster under livet. Inledningsvis behövs ett sparande, ofta i aktier och räntebärande tillgångar, som kan bli en handpenning till bostadsköpet. Därefter byts nettoförmögenheten ut mot just en bostad och ett bostadslån. Senare under livet amorteras hela eller delar av bolånet ned samtidigt som annat sparande kan göras i andra tillgångar som exempelvis aktier.

Var befinner du dig i livet?

Hur du väljer att fördela ditt sparande mellan olika finansiella tillgångar beror vanligtvis alltså av var i livet du befinner dig. Dessutom beror fördelningen av din sparhorisont och dina riskpreferenser. Ju längre tid till dess att du avser använda pengarna desto mer riskfyllda tillgångar kan du spara i, som exempelvis aktier. Samma resonemang gäller för dina riskpreferenser. Ju mer riskbenägen du är desto mer aktier kan du ha i din sparandeportfölj.

Om du har köpt en bostad nyligen eller om du har en hög belåningsgrad, är det ofta bra med en ganska hög andel amortering. Om du däremot har en låg belåningsgrad så kan det vara bättre med en högre andel aktiesparande. På så vis blir din förmögenhet mindre känslig för konjunkturcykler och prisförändringar på aktier och bostäder.

Lagar och regler kan begränsa din valfrihet

Till viss del begränsar olika lagar och regler din valfrihet. Om du har en belåningsgrad över 50 eller 70 procent måste du nämligen amortera minst 1 respektive 2 procent på ditt bolån. Lånar du mer än 4,5 gånger din totala årsinkomst före skatt (bruttoinkomst) behöver du amortera 1 procent av bolånet per år, utöver redan befintliga amorteringskrav.